Krigsforbrytere må bringes for retten | Den norske Helsingforskomité

Krigsforbrytere må bringes for retten

(13/03-2007) Utenriksminister Jonas Gahr Støre svarer på utfordringen om at Norge har bidratt til å svekke presset på Serbia til å samarbeide med FN-domstolen for det tidligere Jugoslavia.

I Dagbladet 28. februar kritiserte Helsingforskomiteen og Amnesty Norges avgjørende rolle i å få innlemmet Serbia i NATOs partnerskap for fred (PfP), stikk i strid med anmodninger fra Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia. Domstolens hovedanklager Carla del Ponte har sagt at beslutningen om å innlemme Serbia i dette samarbeidet før kravene om for eksempel å overlevere mistenkte krigsforbrytere er imøtekommet, er «et sterkt signal om at den internasjonale støtten til domstolen er avtagende».

Utenriksminister Støre svarer i Dagbladet at han mener støtten til Serbias PfP-medlemsskap kan bidra til å skape en politisk situasjon som øker muligheten for å bringe lenge ettersøkte krigsforbrytere for retten.

- PfP-medlemsskap betyr et særlig ansvar for disse landene til å oppfylle alle sine forpliktelser overfor krigsforbryterdomstolen. Det er et ansvar vi er oss bevisst, skriver Støre.