Norge på kollisjonskurs med FN | Den norske Helsingforskomité

Norge på kollisjonskurs med FN

(28/02-2007) Norge har spilt en avgjørende rolle i å få innlemmet Serbia i NATOs partnerskap for fred, stikk i strid med anmodninger fra Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia.

Hovedanklageren i FN-domstolen, Carla del Ponte, uttrykker at beslutningen om å innlemme Serbia i dette samarbeidet er «et sterkt signal om at den internasjonale støtten til domstolen er avtagende». Uten nevneverdig offentlig debatt ser det ut til at norske myndigheter har bidratt til å svekke presset på serbiske myndigheter til å samarbeide med FN-domstolen.