Sonia Biserko til Norge | Den norske Helsingforskomité

Sonia Biserko til Norge

(28/03-2008) Sonja Biserko, leder for Helsingforskomiteen i Serbia kommer til Norge neste uke.

På et åpent seminar tirsdag 1. april 11.30–13.00 vil hun gi sitt syn på hvordan Norge og andre land bør forholde seg til Serbia for å fremme respekt for menneskerettigheter. Helsingforskomiteen ønsker alle interesserte velkommen til seminaret.

-Sonja Biserko kommer til Norge på et særlig interessant tidspunkt. Norge anerkjente i dag Kosovos uavhengighet. Regjeringskrisen i Serbia utløste nyvalg 11. mai. Store spørsmål som Serbias forhold til EU, NATO, Russland, et uavhengig Kosovo og krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia åpner seg, sier generalsekretær Bjørn Engesland. Biserko er for øvrig i Norge for å ha møter med blant annet Utenriksdepartementet, Stortingspolitikere, politiske partier og sin norske søsterkomité.