Valg i Serbia | Den norske Helsingforskomité

Valg i Serbia

(09/05-2008) - Parlamentsvalget i Serbia 11. mai 2008 finner sted i en atmosfære av til dels hatske nasjonalistiske utfall som kan knyttes til en bred trend i serbisk samfunnsliv.

Det siste halvåret har denne hentet energi fra Kosovo-spørsmålet og kritikk av Jugoslavia-tribunalets arbeid. Serbias framtidige EU-tilknytning er et annet viktig spørsmål som kan få avgjørende betydning for utfallet. Den hatske tonen må også sees i sammenheng med at dette er et viktig valg med svært tydelige fronter og en sterkt polariserende virkning i samfunnet. Frontene, alternativene og hovedaktørene er i hovedsak de samme som i presidentvalget i januar, utfallet er enda viktigere for Serbia. Dette sier rådgiver i Helsingforskomiteen, Ole Benny Lilleås, i forbindelse med søndagens valg.

- Serbias valglover har hatt lempeligere krav for registrering av valglister som representerer etniske minoriteter. Disse lovbestemmelsene ble tilsidesatt av den statlige valgkommisjonen bare en måned før valget. Dermed økte kravene til antall underskrifter fra 3.000 til 10.000 med et pennstrøk rett før valget. Dette er en svært uheldig tilsidesettelse av en svært positiv lovbestemmelse og et veldig uheldig signal til minoriteter i Serbia, slik Helsingforskomiteen i Serbia har uttalt.