Valgobservasjon i Serbia | Den norske Helsingforskomité

Valgobservasjon i Serbia

(19/01-2007) Helsingforskomiteen v/ Balkan-rådgiver Ole Benny Lilleås observerer parlamentsvalget i Serbia søndag 21. januar 2007.

Valget er det siste i Serbia før statusavgjørelsen i Kosovo sluttføres, og nasjonalistene har lenge ligget høyt på meningsmålingene. Det blir spennende å se hvilken betydning valgresultatet kan ha for sluttstatusprosessen, og for menneskerettighetssituasjonen i Serbia og Kosovo. Serbia er dessuten det største landet på Balkan, og den politiske stemningen her kan fort få følger i nabostatene.