Gobalt vennskap og forståelse | Den norske Helsingforskomité

Gobalt vennskap og forståelse

(25/04-2006) 27 elever fra Tyrkia, Bosnia og Norge deltar på Helsingforskomiteens kurs om 'Global forståelse' under den internasjonale uken i Drammen 24-28. april.

Internasjonal uke er en videreføring av Bygg broer, ikke murer - et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune, FN-sambandet og Helsingforskomiteen. Prosjektet har siden 1998 arrangert festivaler, konferanser, workshops og menneskerettighetsskoler i Drammen og i Mostar i Bosnia-Hercegovina. I tillegg til kommunen og organisasjonene, medvirker kunstnere og aktører fra media, kulturliv, idrettslag, barneteatergrupper, ungdomslag og næringsliv.