Årsmøteuttalelse fra Den norske Helsingforskomité 2017 | Den norske Helsingforskomité

Årsmøteuttalelse fra Den norske Helsingforskomité 2017

Årsmøteuttalelse fra Den norske Helsingforskomité 2017

Årsmøtet 2017 i Den norske Helsingforskomité har vedtatt en uttalelse som krever at Russland etterforsker og strafforfølger de ansvarlige for grove overgrep i Tsjetsjenia. Avisen Novaja Gazeta har publisert grufulle avsløringer om at over hundre homofile i den russiske delrepublikken Tsjetsjenia skal ha blitt innbrakt, plassert i irregulære fengsler og utsatt for grov tortur, og minst tre personer skal være drept. I etterkant har det kommet alvorlige trusler mot avisen og dens støttespillere.

Grove overgrep må straffeforfølges for å forhindre gjentagelse:


Russland må bekjempe grove overgrep mot homofile i Tsjetsjenia og beskytte journalister som arbeider i republikken  

Oslo, 26. april 2017: Den første april i år kom journalisten Elena Milasjina med en grufull avsløring i en av de få uavhengige avisene i Russland, Novaja Gazeta. Over hundre homofile i den russiske delrepublikken Tsjetsjenia skal ha blitt innbrakt, plassert i irregulære fengsler og utsatt for grov tortur. Minst tre personer skal være drept, en i såkalt æresdrap av sine egne familiemedlemmer i etterkant. Religiøse ledere har kommet med alvorlige trusler mot avisen og dens støttespillere. Journalisten har sett seg nødt til å forlate Russland.  Det russiske LHBT-nettverket arbeider intenst med å evakuere personer som står i fare for nye overgrep i spenningen som er oppstått etter de hatefulle uttalelsene fra republikkens ledere.

I stedet for å reagere med umiddelbar etterforskning og bistand til ofrene for overgrep og trusler, har myndighetene i delrepublikken hevdet at avisens artikkel er blank løgn ettersom det «ikke finnes homofile i Tsjetsjenia». Dersom de hadde eksistert ville familiene deres allerede ha ordnet opp, sa republikkens pressetalsmann til media dagen saken ble publisert.   

Slike grove overgrep oppstår ikke i et vakuum. Apparatet som gjennomfører fengsling og tortur er blitt perfeksjonert av president Ramzan Kadyrov. Hans fryktedeKadyrovtsyhar bedrevet bortføringer, tortur og utenomrettslige henrettelser i Tsjetsjenia i en årrekke. Delrepublikken opplevde grufulle hendelser under to blodige kriger på nitti- og totusentallet. I bytte for et dekke av såkalt fred og stabilitet har Kadyrov i ettertid tatt ytterligere skritt mot et skrekkvelde, takket være utstrakt straffefrihet for grove overgrep. Advokater og journalister blir utsatte for overgrep og trusler. Kollektiv avstraffelse brukes hyppig, og de få som våger å si fra om urettferdigheter risikerer å bli uthengt og tvunget til å unnskylde seg for åpent kamera. Overgrepene og en utstrakt angiverkultur har ført til dyp splittelse og frykt både hos tsjetsjenere i delrepublikken og blant dem som har forlatt den. Straffefriheten hindrer oppgjør med gamle overgrep og oppmuntrer til nye.

Derfor ber Årsmøtet i Den norske Helsingforskomité om at

  • russiske myndigheter etterforsker påstandene om vold, drap og arrestasjoner av tsjetsjenske homofile - og bringer de ansvarlige for retten;
  • russiske myndigheter etterforsker truslene mot journalister og gir journalistene beskyttelse, slik at de kan utføre sin viktige samfunnsoppgave; 
  • norske myndigheter og offentlighet støtter aktører i sivilsamfunnet og deres arbeid i kampen mot straffefrihet i Russland generelt og Tsjetsjenia spesielt.