- Sats mer på menneskerettigheter, Erna! | Den norske Helsingforskomité