40 år mot urett | Den norske Helsingforskomité

40 år mot urett

40 år mot urett

Den norske Helsingforskomité er førti år. Feiringen handler om å huske historien for å være forberedt på fremtiden.

Komitéen ble etablert i 1977 for å støtte øst-europeiske demokratiforkjempere. Helsingforserklæringen fra 1975 var utgangspunktet for å presse myndighetene til å respektere menneskerettighetene.

De som startet komitéen, møtte Andrej Sakharov og Moskvas Helsingforskomité. Det ble starten på et omfattende samarbeid med den russiske menneskerettighetsbevegelsen.

Førti års menneskerettighetshistorie i Europa handler om store sprang fremover, som murens fall. Men fortsatt er diktatur, voldelige konflikter og intoleranse en viktig del av bildet. Folkemordet i Srebrenica fant sted så sent som i 1995.

Helsingforskomitéen bygger på ideen om internasjonal solidaritet. Organisasjonen bistår forfulgte aktivister, dokumenterer brudd på menneskerettighetene og underviser i menneskerettigheter over hele Europa.

I en verden preget av konflikt og straffefrihet for de mektige er menneskerettighetene nøkkelen til en fredeligere verden.

Vi ser tilbake for å være forberedt på fremtiden.

40 år mot urett
Helsingforskomiteen har jubileum!