Ales Bialiatski dømt til fire og et halvt års fengsel i Hviterussland | Den norske Helsingforskomité

Ales Bialiatski dømt til fire og et halvt års fengsel

Ales Bialiatski dømt til fire og et halvt års fengsel

Ales Bialiatski, leder av den kjente menneskerettighetsorganisasjonen Viasna i Hviterussland ble kl 09:45 norsk tid dømt til fire og et halvt års fengsel for skatteunndragelse samt til inndragning av eiendom. Denne dommen er en skam for Europa, og vi må stå samlet i vår fordømmelse av regimet i Hviterussland, sier Helsingforskomiteens generalsekretær Bjørn Engesland. - Europeiske ledere, inkludert den norske regjeringen, må kreve umiddelbar løslatelse av Bialiatski.

Viasna er Hviterusslands viktigste menneskerettighetsorganisasjon, og er kjent for å ha gitt juridisk og materiell hjelp til ofre for regimets overgrep. Organisasjonen har vært den viktigste kilde til informasjon om overgrepene som i en årrekke har blitt stadig intensivert i det som kalles ’Europas siste diktatur’. Som en represalie for arbeidet sitt, har Viasna i årevis blitt nektet registrering og deres aktiviteter har blitt tvunget under jorden.

Bialiatski, som leder Viasna, ble tvunget til å åpne konti i utlandet. Dette var den eneste måten arbeidet kunne videreføres, blant annet med økonomisk støtte fra Den norske Helsingforskomité. Hviterussiske myndigheter fikk tilgang til informasjon om Bialiatskis konto i DnB NORD i Vilnius via litauiske myndigheter, noe Litauen nå beklager på det sterkeste.

-Ales er juvelen i hviterussisk menneskerettighetsarbeid, og ingen kan helt fylle hans rolle, sier informasjonsleder Berit Lindeman. - Vi vet at Viasnas ansatte kommer til å fortsette arbeidet, og vi står sammen med dem for å kreve løslatelse av Ales og andre politiske fanger i Hviterussland. Blant dem finner vi en annen av våre samarbeidspartere og venner, tidligere presidentkandidat Andrei Sannikov, som har sittet fengslet i snart ett år under torturlignende forhold.

Ales Bialiatski mottok den norske Helsingforskomiteens pris ’Andrei Sakharovs Frihetspris’ i 2006 og er nominert til Nobels Fredspris flere ganger. Den norske Helsingforskomités ansatte ble nektet innreise til Hviterussland for å overvåke rettsaken, som startet 2. november.

Les mer om Ales' sak her.

Bli en menneskerettighetsforsvarer du også!

Les mer om politiske fanger i Hviterussland her.

For mer informasjon kontakt:

Berit Lindeman, Informasjonsleder og ansvarlig for Hviterusslandsprogrammet: tlf 90933379.

Les mer på Viasnas hjemmesider

Helsingforskomiteen har også sluttet seg til en internasjonal appell til hviterussiske myndigheter om løslatelse av Ales. Les appellen her.