Avgjørende at presidentvalget i Ukraina blir demokratisk søndag | Den norske Helsingforskomité

Avgjørende at presidentvalget i Ukraina blir demokratisk

Avgjørende at presidentvalget i Ukraina blir demokratisk

Helsingforskomiteens Berit Lindeman og Lene Wetteland vil observere søndagens presidentvalg i Ukraina. Våre observatører vil samarbeide tett med nettverket European Platform for Democatic Elections og lokale organisasjoner som tilsammen sender ut 4000 observatører til stemmelokaler søndag.
Til tross for uroligheter, opprør og russiske separatister kan det bli det mest demokratiske valget i landet på lenge. Valgadministrasjonene virker i hovedsak godt forberedte, og ingen av kandidatene har hatt åpenbare og urettmessige fordeler under valgkampen, i motsetning til under de fleste tidligere valg.

- Et stort usikkerhetsmoment er i hvilken grad separatister vil gjøre det vanskelig å avgi stemme i enkelte områder i øst, særlig i Donetsk og Luhansk fylker, sier Berit Lindeman. -Sikkerhetstiltakene rundt valgkommisjoner og stemmelokaler i disse områdene er styrket, men både valgmedarbeidere, velgere, observatører og journalister har blitt gitt grunn til å frykte egen sikkerhet de siste ukene. I det okkuperte Krim og Sevastopol vil det ikke bli arrangert valg, velgere henvises til heller å avgi sin stemme i andre distrikter.

De siste månedenes omveltninger, vold og okkupasjon har gjort at behovet for at den midlertidige regjeringen avløses av en legitim regjering nå er stor. Valgene søndag må oppfattes som demokratiske, noe annet vil være helt ødeleggende for en videre prosess i retning av et samlet og fredelig Ukraina.

Lindeman og Wetteland vil være sentral plassert i lokale valgobservatørers nettverk og vil følge begivenhetene nøye.

Berit Lindeman kan nås på telefon: + 47 909 33379

Lene Wetteland på telefon: +47 976 97553.