Bør akseptere klageadgang for funksjonshemmedes menneskerettigheter | Den norske Helsingforskomité

Bør akseptere klageadgang for funksjonshemmedes menneskerettigheter

Bør akseptere klageadgang for funksjonshemmedes menneskerettigheter

Den norske Helsingforskomité støtter en uttalelse om at Norge bør ratifisere den valgfrie protokollen til FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

-Norge ratifiserte konvensjonen etter grundig utredning i 2013. Norge bør nå akseptere at enkeltpersoner og grupper kan klage til FNs komité som overvåker gjennomføringen av konvensjonen, sier Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær. -Det vil være et viktig bidrag til å ta rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne på alvor, fortsetter han.

Norsk Handikapforbund står bak uttalelsen, som Helsingforskomitéen sammen med en rekke andre organisasjoner i NGO-Forum for menneskerettigheter støtter. Uttalelsen argumenterer for at det vil bidra til å styrke funksjonshemmedes rettsvern og ha en viktig signaleffekt om Norge aksepterer klageadgangen. Mange funksjonshemmedes organisasjoner arbeider med internasjonalt solidaritetsarbeid med støtte fra norske myndigheter. Det er et uttalt mål både for Norges og organisasjonenes internasjonale arbeid at man skal bidra til å styrke gjennomføringen av FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

-Norsk aksept av klageadgangen er naturlig som en oppfølging av Regjeringens Stortingsmelding om menneskerettighetene, konkluderer Ekeløve-Slydal. -Ved å underlegge oss internasjonal kontroll styrker vi vår posisjon til å fremme funksjonshemmedes menneskerettigheter internasjonalt.

Linker:

Les uttalelsen her

Se regjeringens høringsdokumenter

Last ned regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter