Ber om menneskerettighetskommisjon opprettet og utnevnt av Stortinget | Den norske Helsingforskomité

Ber om menneskerettighetskommisjon opprettet og utnevnt av Stortinget

Ber om menneskerettighetskommisjon opprettet og utnevnt av Stortinget

(03/02-2011) Helsingforskomiteen mener at Stortinget bør opprette og utnevne en kommisjon for å følge med på respekten for menneskerettigheter i Norge. Kommisjonen bør bli FN-akkreditert Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Sammen med en rekke andre norske organisasjoner tar Helsingforskomiteen til orde for en handlekraftig institusjon som har lav terskel for personer som opplever sine menneskerettigheter krenket, som kan følge opp iverksettingen av konklusjoner og dommer fra internasjonale tilsynsorganer og domstoler, og som kan fungere som et kontaktpunkt mellom myndigheter og sivilsamfunn. Uttalelsen kommer i forbindelse med den pågående eksterne gjennomgangen av ordningen med Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Les hele brevet her