Bli en menneskerettighetsforsvarer! | Den norske Helsingforskomité

Bli en menneskerettighets- forsvarer du også!

Bli en menneskerettighets- forsvarer du også!

I 35 år har Den norske Helsingforskomité arbeidet for demokrati og menneskerettigheter. Kampen er ennå ikke vunnet, men pågår i dag. I denne kampen kan du bidra: Den norske Helsingforskomité trenger din støtte i kampen for menneskerettigheter i Europa!