Dette mener de bør være Norges nyttårsforsett | Den norske Helsingforskomité

Dette mener de bør være Norges nyttårsforsett

Dette mener de bør være Norges nyttårsforsett

Mennesker på flukt, barns trygghet og forfulgte menneskerettighetsforkjempere. Dette mener kjente politikere, skribenter og organisasjonsledere bør være Norges fokus i 2018.

1# Audun Lysbakken, leder for Sosialistisk Venstreparti (SV)

Dette mener de bør være Norges nyttårsforsett
Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

– Mitt nyttårsforsett er å jobbe for menneskerettigheter ute i verden men også i Norge. Da må vi sørge for at mennesker som flykter hit blir behandlet skikkelig og at de ikke, i strid med flyktningers rettigheter, risikerer å bli sendt tilbake til fare, sier Lysbakken.

 

2#  Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere

Dette mener de bør være Norges nyttårsforsett
Foto: NOAS

– Mitt nyttårsforsett for Norge er at vi slutter å behandler mennesker på flukt i strid med våre internasjonale konvensjoner. Vi ser dessverre at Norge nå opptrer i strid med flyktningkonvensjonen. Vi så det i behandlingen av asylsøkere som kom over Storskog i 2015, og vi ser det nå i behandlingen av barn på flukt, sier Austenå.

 

3#  Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet

Dette mener de bør være Norges nyttårsforsett
Foto: AP

– Mitt nyttårsforsett for Norge er at vi kan samle oss om et løft for barns trygghet, oppvekst og kunnskap. En god barndom kan vare hele livet, og det har vi ansvar for å bidra til sammen, sier Støre.

 

4# Stian Lothe, skribent

Dette mener de bør være Norges nyttårsforsett
Foto: Thomas Nilsson/VG

– Mitt nyttårsforsett for Norge er å legge like store ressurser i integrering som innvandring, skrier Lothe. 

 

5# Komikerfrue Marna Haugen Burøe, blogger

Dette mener de bør være Norges nyttårsforsett

– Mitt nyttårsforsett for Norge er å bidra til at flere undertrykte kvinner og barn i verden får tilgang på utdanning, sier Burøe.

 

6# Bjørn Engesland, leder for Den norske Helsingforskomiteen

Dette mener de bør være Norges nyttårsforsett
Foto: Trond Isaksen / NHC

– Jeg har to nyttårsforsett for Norge. For det første ønsker jeg at Norge fortsatt skal være en aktiv forkjemper for menneskerettighetene hjemme og ute. Vi i Helsingforskomiteen er opptatt av at Norge skal støtte og hjelpe forfulgte menneskerettighetsforkjempere i autoritære stater rundt om i verden, sier Engesland og fortsetter:

– Mitt andre ønske er at flere blir menneskerettsforkjempere her hjemme. Det er fint å like og dele på Facebook, enda viktigere er det å engasjere seg fullt ut i arbeidet for menneskerettighetene. Vi står sterkere når vi står sammen.

 

7# Rahman Akhtar Chaudhry, leder for Elevorganisasjonen

Dette mener de bør være Norges nyttårsforsett
Foto: Magnus Hundvin/Elevorganisasjonen

– Mitt nyttårsforsett for Norge er at vi skal garantere skolegang for ungdom som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin og venter på utsendelse, sier Chaudhry og fortsetter:

– Ungdom som får livet satt på vent og ikke vet når de skal sendes ut, har ikke garanti for skoleplass i dag. Disse ungdommene utvikler psykiske og somatiske lidelser, og det er hårreisende at vi ikke kan gi disse ungdommene en hverdag mens livene deres er i limbo. Retten til utdanning er ubetinga, og Norge må gi alle barn og ungdom som oppholder seg innenfor våre grenser skolegang, også de med endelig avslag som venter på utsendelse.

 

8# Trine Skei Grande, leder for Venstre

Dette mener de bør være Norges nyttårsforsett

– Mitt nyttårsforsett er at Norge skal oppfattes som et raust land, både for dem som bor her og for dem som ser oss utenfra, sier Grande.

 

9# Sigrid Bonde Tusvik, komiker

Dette mener de bør være Norges nyttårsforsett

– Mitt nyttårsforsett er at vi slutter å sende våpendeler til land som bryter menneskerettighetene, sånn som Saudi-Arabia for eksempel. Det håper jeg at vi kunne fått en slutt på fra nå!