Et åpent spørsmål om Ungarn vil forbli et fullt ut fungerende demokrati | Den norske Helsingforskomité

Et åpent spørsmål om Ungarn vil forbli et fullt ut fungerende demokrati

Et åpent spørsmål om Ungarn vil forbli et fullt ut fungerende demokrati

Rapporten Democracy and human rights at stake in Hungary som Den norske Helsingforskomité publiserer i dag viser hvordan Viktor Orbáns regjering sentraliserer makten og setter domstolenes uavhengighet og medienes frihet under press. - Ungarn ble inntil nylig sett på som et av de mest vellykkede nye demokratiene i Sentra-Europa, men på kort tid har utviklingen gått i motsatt retning i en grad som de færreste trodde var mulig, sier generalsekretær Bjørn Engesland i en uttalelse i forbindelse med lanseringen.

Rapporten peker blant annet på at:
-   en hastig vedtatt ny konstitusjon svekker maktbalansen;
-   ny lovgivning begrenser mediefriheten;
-   ny valglov favoriserer regjeringspartiet;
-   regjeringen har unnlatt å ta et klart oppgjør med hatpropaganda mot rombefolkningen.

Rapporten kan lastes ned her.

I følge regjeringspartiet Fidesz’ retorikk er det nødvendig å gjøre kort prosess med gamle strukturer en gang for alle. Overgangen fra kommunisme til demokrati har ikke blitt fullført i Ungarn, hevder partiet. Rapporten peker imidlertid på at et av de viktigste trekkene ved den kommunistiske styreformen var sentralisering av makten. Dersom målet virkelig er å overvinne fortiden vil viktige virkemiddel være å styrke maktdelingen, sikre uavhengige domstoler og å styrke mediefriheten, argumenter rapporten. Orbán-regjeringen går den stikk motsatte veien.

Det er ingen tvil om at Fidesz-regjeringen stod overfor en vanskelig oppgave da den tok over i 2010. Ungarn har store utfordringer knyttet til høy statsgjeld, stagnasjon i økonomien og korrupsjon, samtidig som det ekstreme nasjonalistiske partiet Jobbik har betydelig støtte.  Dessverre har det kristent-konservative partiet Fidesz valgt løsninger som splitter landet og setter demokratiet i fare.

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger til myndighetene i Ungarn, EU og Europarådet. Norge har en særlig mulighet til å påvirke gjennom sine store bidrag til Ungarn gjennom EØS-finansieringsordningene.

For å gjenskape tilliten til demokratiet, anbefaler rapporten at myndighetene i Ungarnetablerer en nasjonal demokratikommisjon, som inkluderer et vidt spekter av ungarske institusjoner og sivilsamfunn slik at den får bred tillit i befolkningen. Oppgaven må være å foreslå tiltak for å snu den negative utviklingen og å bygge konsensus, blant annet ved å sikre mer åpenhet om partifinansiering og foreslå mekanismer for å bekjempe politisk korrupsjon.

For kommentarer, kontakt:

-        Bjørn Engesland, generalsekretær, mobil: 95753350

-        Gunnar M. Ekeløve-Slydal, mobil: 95210307