FNs torturkomité kritiske til Norge | Den norske Helsingforskomité

FNs torturkomité kritiske til Norge

FNs torturkomité kritiske til Norge

FNs torturkomite kommer med en rekke kritikkpunkter og anbefalinger til norske myndigheter etter å ha gjennomgått Norges rapport.

26. november 2012: Torturkomiteen ber Norge begrense bruken av politiarrest og bruken av isolasjon i fengsel og varetekt, utdanne helsepersonell i å dokumentere og behandle torturskader, stramme inn reglene for bruk av tvang i psykiatrien, bedre psykiatritilbudet i fengslene og endre voldtektslovgivingen. På en rekke områder beklager torturkomiteen at Norge ikke har kommet lenger i å samle og offentliggjøre statistikk om utsatte gruppers situasjon.

- Dette er blant flere kritikkpunkter og anbefalinger fra komiteen som Norge nå må følge opp, sier Ole B Lilleås, senorrådgiver i Den norske Helsingforskomité som påpeker at mange av komiteens uttalelser må sees i sammenheng med den alternative rapporten om forhold i Norge som NGO-forum for menneskerettigheter hadde delt med komiteen.

For Norges rapport klikk her.

For NGO-forum for menneskerettigheters rapport til torturkomiteen klikk her.

For de samlede konklusjonene og anbefalingene fra komiteen klikk her.