Faktasøkende reise til Kosovo | Den norske Helsingforskomité

Faktasøkende reise til Kosovo

Faktasøkende reise til Kosovo

En delegasjon av Helsingforskomiteer fra Norge, Albania og Serbia er denne uken i Kosovo for å undersøke forholdene for minoriteter og deres rettsvern i Kosovo. Situasjonen er politisk sett mer tilspisset enn på lenge på grunn av konflikt om kontroll over grensestasjoner i det nordlige Kosovo hvor flere personer er drept og veisperringer er satt opp. Delegasjonen skal blant annet se på hvordan dette påvirker minoritetens stilling og trygghet og å påvirke ansvarlige myndigheter. Programmet omfatter besøk til serbiske enklaver og bosetninger for Romabefolkningen i tillegg til politiske møter med en rekke parlamentarikere, innenriksministeren, utenriksdepartementet, sentrale diplomater og internasjonale organisasjoner.

Fra Den norske Helsingforskomité deltar Generalsekretær Bjørn Engesland (+47 957 53350) , Undervisningsleder Enver Djuliman, Prosjektleder Mina Skouen og Seniorrådgiver Ole B. Lilleås (+47 415 06 236).