Happy 50th birthday Ales! | Den norske Helsingforskomité

Gratulerer med 50-årsdagen, Ales!

Gratulerer med 50-årsdagen, Ales!

Den hviterussiske politiske fangen, den anerkjente menneskerettighetsaktivisten og Nobelpriskandidaten fylles femti år i dag. Over hele Europa blir hans fødselsdag markert, og Den norske Helsingforskomité slutter seg til en uke av gratulasjoner til Ales. Ales Bialiatski, leder av den kjente menneskerettighetsorganisasjonen Viasna i Hviterussland ble i november i fjor tid dømt til fire og et halvt års fengsel for skatteunndragelse samt til inndragning av eiendom.

-Denne dommen er en skam for Europa, og vi må stå samlet i vår fordømmelse av regimet i Hviterussland, sa Helsingforskomiteens generalsekretær Bjørn Engesland da dommen ble kjent i fjor. - Europeiske ledere, inkludert den norske regjeringen, må kreve umiddelbar løslatelse av Bialiatski. Alle Ales' anker er nå avvist i det hviterussiske rettsystemet, og Hviterussland nekter å samarbeide med FNs Menneskerettighetskomité om en klage dit. Samtidig øker bekymringen over hans soningsforhold, der han nå er fratatt retten til besøk og matpakker resten av året. Les mer på Viasna's nettsider om klagen til FNs menneskerettighetskomité og hans soningsforhold her.

Bakgrunn

Viasna er Hviterusslands viktigste menneskerettighetsorganisasjon, og er kjent for å ha gitt juridisk og materiell hjelp til ofre for regimets overgrep. Organisasjonen har vært den viktigste kilde til informasjon om overgrepene som i en årrekke har blitt stadig intensivert i det som kalles ’Europas siste diktatur’. Som en represalie for arbeidet sitt, har Viasna i årevis blitt nektet registrering og deres aktiviteter har blitt tvunget under jorden.

Bialiatski, som leder Viasna, ble tvunget til å åpne konti i utlandet. Dette var den eneste måten arbeidet kunne videreføres, blant annet med økonomisk støtte fra Den norske Helsingforskomité. Hviterussiske myndigheter fikk tilgang til informasjon om Bialiatskis konto i DnB NORD i Vilnius via litauiske myndigheter, noe Litauen nå beklager på det sterkeste.

-Ales er juvelen i hviterussisk menneskerettighetsarbeid, og ingen kan helt fylle hans rolle, sier informasjonsleder Berit Lindeman. - Vi vet at Viasnas ansatte kommer til å fortsette arbeidet, og vi står sammen med dem for å kreve løslatelse av Ales og andre politiske fanger i Hviterussland. I dag teller vi 13 politiske fanger i Hviterussland, og arbeidet for å få løslatt alle må ikke stoppe opp. Vi er svært bekymret over soningsforholdene til de politiske fangene, og vil holde hviterussiske myndigheter ansvarlige for deres sikkerhet. Les mer om politiske fanger i Hviterussland på våre nettsider her. 

Ales Bialiatski mottok den norske Helsingforskomiteens pris ’Andrei Sakharovs Frihetspris’ i 2006 og er nominert til Nobels Fredspris flere ganger. Den norske Helsingforskomités ansatte ble nektet innreise til Hviterussland for å overvåke rettsaken, som startet 2. november 2011.

 

Les om A week of action to congratulate Ales her.