Dekk medaljens bakside | Den norske Helsingforskomité

Håndbok for journalister

Håndbok for journalister

På gårsdagens informasjonsmøte for norske journalister som skal reise til OL i Sotsji var oppfordringen klar: Dra ut av OL-byen, lag saker om det virkelige Russland, og møt menneskene som vet hva som virkelig foregår i regionen.

Gårsdagens møte var i regi av Norsk journalistlag i samarbeid med Amnesty, Bellona, Den norske Helsingforskomité, LLH og Skeiv ungdom.

I forkant av møtet har organisasjonene produsert en håndbok for journalister om de største menneskerettighetsutfordringene i regionen og i Russland. Den inkluderer kontaktinformasjon til lokale kilder i og utenfor Sotsji-området.

Klikk her for å laste den ned

Håndbok for journalister
Grigory Shvedov

Gregory Shvedov, redaktør i Caucasian Knot, poengterte flere ganger at det er viktig å få frem hva som egentlig foregår i regionen. Blant annet er det flere i OL-byens nærområde som har svært dårlige levekår. Midt på vinteren lever folk uten mulighet til å varme opp husene sine. I tillegg er omfattende menneskerettighetsbrudd i Nord-Kaukasus, like i nærheten av Sotsji, en sterk medvirkende årsak til den radikaliseringen vi ser i regionen, og som fører til at faren for terroristangrep øker. 77 mennesker ble drept eller skadd i terrorangrep i Nord-Kaukasus i november måned, og opprørsledere har uttalt klart og tydelig at OL er et mål. Terrorangrepene i Volgograd i desember viser at de har kraft nok til å slå til også utenfor sitt kjerneområde, advarte Shvedov.

- Bruk visumet deres til å rapportere om det som skjer bak OL-fasaden, sa han.

Samtidig understreket han nødvendigheten av å beskytte kildene sine. Dersom journalister får datamaskinene sine konfiskert, er sjansen stor for at kildematerialet blir kopiert.

- Personer som har vært i kontakt med utenlandsk presse utenfor OL-byen, kan komme i trøbbel etter at lekene er over, advarte han samtidig.

Håndbok for journalister
Aleksander Popkov

Advokaten Aleksander Popkov er selv fra Sotsji, og har lenge arbeidet med å forsvare rettighetene til migranter, aktivister og journalister. Hans konkrete tips til journalistene var å gjøre seg kjent med hvilke rettigheter man har:


- Loven pålegger politiet å skaffe advokat og tolk om russisk ikke er morsmålet ditt. Beslaglegger politiet noe fra deg, er de pliktige å føre protokoll over det, noe det kan være greit å minne dem om. Det at man kan vise at man har en viss oversikt over loven kan gjøre tjenestemenn usikre på sin egen stilling.

På spørsmål fra møteleder Morten Jentoft om virkningen av at Sotsji-OL er president Putins «personlige prosjekt» svarte menneskerettighetsforsvareren følgende:
- Kritikk av de olympiske leker og av skadene de har gjort på miljøet her blir kritikk av staten og av Putin selv.