Høring av Norge i ICCPR | Den norske Helsingforskomité

Høring av Norge i ICCPR

Høring av Norge i ICCPR

FNs Menneskerettighetskomité skal ta opp sivile og politiske rettigheter i Norge 24. og 25. oktober og vil deretter komme med anbefalinger til hvordan forpliktelsene etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter bedre kan oppfylles. Helsingforskomiteens Ole Benny Lilleås er sammen med andre norske frivillige organisasjoner tilstede under høringen i Genève. Du kan se høringen live ved å klikke på linken under.

Organisasjonene deltar i et eget møte med komiteen og har sendt omfattende dokumentasjon på forhånd. Den norske stats delegasjon ledes av statssekretær Astrid Aas-Hansen under høringen.

Klikk her for å se høringen live

Les uttalelsen fra NGO forum holdt under møtet her

Bakgrunnsdokumenter kan leses her