Helsingforserklæringen kan skape endring | Den norske Helsingforskomité

Helsingforserklæringen kan skape endring

Helsingforserklæringen kan skape endring

-President Putins behandling av sivilsamfunnet i Russland gjør at staten mister sin legitimitet. Dette kan føre til omveltninger i Russland, omveltninger som bare president Putin selv vil være ansvarlig for, sa Svetlana Gannusjkina på forrige ukes godt besøkte Anna Politkovskaja seminar på Litteraturhuset i Oslo.

I anledning at det i 2015 er 40 år siden Helsingforserklæringen ble underskrevet, var temaet på årets seminar dissidens og aktivisme i Russland med støtte i Helsingforserklæringen.

Deltakere på seminaret var Helsingforskomiteens nære samarbeidspartnere Svetlana Gannusjkina fra Civic Assistance Committee i Moskva og Pavel Tsjikov, som leder menneskerettighetsorganisasjonen AGORA, i tillegg til Roman Anin, ansvarlig for gravejournalisitkken i den russiske avisen Novaja Gazeta.

Helsingforserklæringen kan skape endring
Bjørn Engesland

Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité Bjørn Engesland siterte Anna Politkovskaja for å illustrere situasjonen i dagens Russland. -Vi styrter ned i den sovjetiske avgrunnen. Ned i et informasjonstomrom der vi kveles av vår egen uvitenhet. Dette skrev Anna Politkovskaja i sin bok Putins Russland, som kom ut i 2006, samme år som Anna ble drept. Engesland minnet også om hvilken risiko de russiske deltagerne utsetter seg for når de deltar på dette og lignende arrangementer, som levende eksempler på ånden fra Helsingforserklæringen. 

Moderator Nils August Andresen ville vite hva slags betydning Helsingforserklæringen har i dag. Paneldeltakerne var enige om at eksistensen av internasjonale avtaler, som forplikter statene, skaper et grunnlag for å kreve endring med henvisning til en konkret avtale staten har skrevet under på.

Helsingforserklæringen kan skape endring
Svetlana Gannusjkina

Svetlana Gannusjkina advarte mot de konsekvensene de russiske myndigheters pågående forsøk på å knuse det russiske sivilsamfunnet kan medføre. -Når staten forsøker å avvikle det sivile samfunn, blir folket til subjekter og ikke borgere. Når i tillegg institusjonene ikke fungerer, kan resultatet bli katastrofalt, sa Gannusjkina.

Helsingforserklæringen kan skape endring
Roman Anin og Pavel Tsjikov

 

 

 

 

-Sivilsamfunnet i Russland har aldri vært sterkere. Det er aktivister og menneskerettighetsforsvarere over hele landet som gjør en fantastisk innsats. Dette er også grunnen til den kampanjen vi ser fra russiske myndigheter mot vår aktivitet. Myndighetene frykter vår innflytelse, sa Pavel Tsjikov fra menneskerettighetsorganisasjonen Agora.

Helsingforserklæringen kan skape endring
Pavel Tsjikov og Svetlana Gannusjkina

-Anna Politkovskaja var unik på den måten at hun klarte den svært vanskelige balansegangen mellom det å være journalist og menneskerettighetsaktivist. Hun klarte å hjelpe og å skrive personlige historier på en måte som gjorde dem relevante for hele landet og på den måten belyse generelle problemer. Svært få klarer å gjøre det, sa Roman Anin, ansvarlig for gravejournalistikken i Novaya Gazeta.

Helsingforserklæringen kan skape endring
Lene Wetteland og Roman Anin

 

Lene Wetteland fra Den norske Helsingforskomite deltok også i panelet, og understrekte at arbeid med sivilsamfunn er en lang prosess. -Mens vi venter på at forholdene vil ligge til rette for at velkvalifiserte aktører fra sivilsamfunnet kan ta de nødvendige oppgavene må vi også glede oss over de enkeltpersonene som både Gannusjkina og Tsjikov sine organisasjoner redder underveis, sa hun.   

 

-Menneskerettighetene bør bli respektert i Europa, så vel som i Russland. Dette er ikke europeiske verdier, menneskerettighetene er universelle verdier, men de er under sterkt press også i europeiske land, sa Svetlana Gannusjkina i en følelsesmessig utalelse på slutten av seminaret.

 

Årets Anna Politkovskaja seminar ble filmet, og under kan du se opptak fra hele seminaret.

Se Bjørn Engeslands innledning her:

 

Se første del av paneldiskusjon her:

 

Se del II av paneldiskusjon her:

 

Se del III av paneldiskusjon her: