Helsingforskomitéen utfordrer den nye utenriksministeren | Den norske Helsingforskomité

Helsingforskomitéen utfordrer den nye utenriksministeren

Helsingforskomitéen utfordrer den nye utenriksministeren

“Gi rettsløse menneskerettsforkjempere og journalister i Russland, Aserbajdsjan og Tyrkia reell støtte, utenriksminister! Innfør sanksjoner mot overgriperne.»

Det er rådet fra Bjørn Engesland, generalsekretæren i Den norske Helsingforskomité til den nye utenriksministeren, Ine Marie Eriksen Søreide. 

- Vi gratulerer Ine Marie Eriksen Søreide med utnevnelsen. Hennes omfattende politiske erfaring vil komme godt med!

Tilbakeslag

Hun tar over styringen av Regjeringens største departement i en utfordrende tid med tilbakeslag for demokratiske verdier i mange land. Det rammer de mange som kjemper for sivilsamfunnet, som trenger mer enn støttende ord fra Norge, mener Engesland:

- Det er viktig å sette den verbale støtten ut i handling. I realiteten er menneskerettighetsforkjempere og journalister rettsløse i land som Russland, Aserbajdsjan og Tyrkia. Den norske regjeringen må gjøre mer for dem.

Den nye utenriksministeren vil også bli stilt overfor store problemer i de internasjonale organisasjonenes arbeid for menneskerettighetene. Både FN, Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) opplever sterk motstand fra mange stater på menneskerettighetsfeltet. Engesland kommer med en klar utfordring:

Still til ansvar

- Kom med nye virkemidler som gjør at at de som bryter menneskerettighetene blir stilt til ansvar. Norge bør etablerer Magnitskij-sanksjoner mot korrupte aktører som bryter menneskerettighetene, slik USA, Canada, Estland og Storbritannia har gjort.

Helsingforskomitéen, og de andre organisasjonene i NGO-Forum har i brev bedt Solberg-regjeringen om å øke støtten til menneskerettsforkjempere og sørge for at etniske, religiøse og seksuelle minoriteter og mennesker med funksjonsnedsettelser får sine rettigheter oppfylt. Regjeringen har til nå avvist å ratifisere FNs tilleggsprotokoller om individklageordninger.

- Revurder denne beslutningen, Søreide.  Norge kan ikke be andre stater om å gi FN rett til å kontrollere om de følger menneskerettighetene hvis Norge ikke selv gir FN den retten fullt ut, sier Engesland.

(Foto: Asgeir S. Brekke, FD)