Helsingforskomiteen følger Dumavalget i Russland | Den norske Helsingforskomité

Helsingforskomiteen følger Dumavalget i Russland

Helsingforskomiteen følger Dumavalget i Russland

Søndag 18. september er det Dumavalg i Russland. Den norske Helsingforskomité vil følge valget tett.

450 medlemmer til Dumaen skal velges inn over hele landet, denne gangen i blandet system der 225 representanter skal velges inn fra nasjonale partilister, mens 225 skal velges fra enkeltmannskretser. Dette gir opposisjonskandidater en reell mulighet for å komme inn i nasjonalforsamlingen, til tross for alle hindringer som legges i veien. Opposisjonspartiene Jabloko og Parnas har kandidater som stiller over hele landet, inkludert menneskerettighetsaktivister som benytter muligheten til å løfte viktige problemstillinger. Blant andre stiller Svetlana Gannusjkina i Tsjetsjenia, Valerij Borsjtsjev i Ingusjetia og Sergey Davidis i Moskva, og de bruker alle anledningen til å fokusere på menneskerettighetene.

Helsingforskomiteen har i dag en kronikk i Dagbladet der vi beskriver det gryende håpet som dermed finnes i Russland i dag – de mest optimistiske håper på 20 uavhengige kandidater, realistisk sett blir det nok noe færre, men uansett flere enn den ene som sitter der i dag. Les kronikken i Dagbladet her.

Den norske Helsingforskomite reiser ikke til Russland i forbindelse med valget i år. De nye arbeidsbetingelsene for sivilsamfunnet i Russland har blitt gradvis forverret siden forrige valg og blant annet gjort valgobservasjon nærmest umulig for seriøse organisasjoner. Til tross for at de russiske myndighetene denne gangen har oppfordret til utenlandsk observasjon, fikk heller ikke Den Europeiske Plattformen for Demokratiske Valg, EPDE, der DnH er medlem sammen med flere erfarne valgobservasjonsorganisasjoner i Eurasia, invitasjon til akkreditering. Vi velger derfor å ikke reise.

Men vi følger situasjonen tett utenfra. På valgdagen er vi i jevn kontakt med valgobservatører over hele landet, fra St. Petersburg og Krasnodar til Tsjeljabinsk ved Uralfjellene og Omsk i Sibir. Vi er også i jevn kontakt med opposisjonskandidater fra Jabloko og Parnas i Pskov, Petrozavodsk, Moskva, Tsjetsjenia og Perm. Vår russlandsrådgiver Inna Sangadzhieva er selv russisk statsborger og skal avgi sin stemme på den russiske ambassaden i Oslo. Hun skal også fortelle om valget, protester i Russland og det å være russer i Norge på Ytring på NRK P1 klokken 11:03 søndag formiddag.

Vår generalsekretær Bjørn Engesland har fulgt utviklingen i Russland tett over flere tiår og årets valg er ikke noe unntak. Han er tilgjengelig for kommentarer i Oslo. Leder av Russlandsavdelingen vår, Lene Wetteland, er i Kyiv, Ukraina, og følger det russiske eksilmiljøet der. De kjemper for å få lov til å avlegge stemme etter at ukrainske myndigheter stilte de russiske myndighetene ovenfor et ultimatum for å tillate gjennomføring av valg på ukrainsk jord: ikke gjennomføre valg på annekterte Krim, og fjerne fra valglistene kandidater med tilknytning til den annekterte halvøyen. Les mer om ultimatumet fra ukrainske myndigheter her.

Lene skal fortelle mer om valget på Brønsj på NRK P1 klokken 14:03 søndag ettermiddag.