Helsingforskomiteen gratulerer «Kvartetten for nasjonal dialog» med Nobels fredspris 2015 | Den norske Helsingforskomité

Helsingforskomiteen gratulerer «Kvartetten for nasjonal dialog» med Nobels fredspris 2015

Helsingforskomiteen gratulerer «Kvartetten for nasjonal dialog» med Nobels fredspris 2015

Tildelingen av Nobels fredspris til «Kvartetten for nasjonal dialog» i Tunisia er en pris som vil bidra til å støtte den pågående demokratiseringsprosessen i Tunisia, og vil være en inspirasjon for det sivile samfunn verden over.

-Nobelkomiteen anerkjenner med årets tildeling den avgjørende rollen sivilsamfunnet med dets institusjoner og organisasjoner spiller for byggingen av demokratiske samfunn med grunnleggende respekt for menneskerettigheter, rettsstat og frie valg, sier generalsekretær i Den norske Helsingforskomité Bjørn Engesland.

- Jeg er glad for at Nobelkomiteen så tydelig anerkjenner sivilsamfunnets rolle i utvikling av et bredt, folkelig forankret demokrati. Prisen er en anerkjennelse for det viktige arbeidet kvartetten har bidratt med siden 2013 for nettopp å oppnå dette i Tunisia.

- Samtidig minner vi om at eksistensen til lignende organisasjoner som dem som inngår i Kvartetten er truet i en lang rekke land. Helsingforskomiteen arbeider daglig med organisasjoner i land som Russland, Aserbajdsjan og Kasakhstan, hvor sivilsamfunnets engasjement anses som en trussel heller enn en konstruktiv og viktig ressurs.

- Vi velger å se på prisen som en anerkjennelse av også deres arbeid, og håper og tror at dagens tildeling kan tjene som en inspirasjon og støtte også for dem, avslutter Engesland.

For mer informasjon:

Bjørn Engesland, generalsekretær, mobil: 957 53 350

Anders Nielsen, fung. Kommunikasjonsleder, mobil: 408 44 709