Helsingforskomiteen gratulerer Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay med Nobels fredspris 2014. | Den norske Helsingforskomité

Helsingforskomiteen gratulerer Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay med Nobels fredspris 2014.

Helsingforskomiteen gratulerer Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay med Nobels fredspris 2014.

Ved å gi Nobels fredspris til Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse har Nobelkomiteen prisverdig satt søkelys på en av vår tids store menneskerettighetsutfordringer: Retten til undervisning og retten til likestilling, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Retten til utdanning er ikke en selvfølge for millioner av barn og unge i dag. Barn er ofre for økonomisk utnyttelse og tvinges gjennom nød og vold til å ta arbeid under en barndomstid som skal brukes til skole og lek. Dette er ikke minst tilfelle i India og Pakistan, årets prisvinneres hjemland.

Unge jenter som ikke får skolegang er i seg selv kjønnsdiskriminerende. Manglende skolegang og utdanning gjør i tillegg at kvinner i voksen alder fortsatt vil diskrimineres, bli fratatt muligheten for deltakelse i yrkeslivet og får en underordnet rolle i samfunnet. Dette viderefører foreldede kjønnsrollemønstre i strid med menneskerettighetene.

Vi håper også at årets tildeling vil bidra til økt søkelys på bruken av barn som utnyttes til billig arbeidskraft. Vi har alle et ansvar for de valg vi gjør som forbrukere, og bør ha en bevissthet om hvordan vi kan påvirke til å sette en stopper for denne utnyttelsen.