Serbia innvilget kandidatstatus til EU | Den norske Helsingforskomité

Husk minoriteters rettigheter og oppgjør med krigsforbrytere

Husk minoriteters rettigheter og oppgjør med krigsforbrytere

I dag ble Serbia tilkjent kandidatstatus til EU, og forhandlingene om medlemskap vil kunne begynne i desember hvis Serbia gjenopptar dialogen med Pristina for å løse situasjonen i Kosovo.

–Den norske Helsingforskomité ønsker dette steget i retning av europeisk integrering velkommen, men vi vil understreke at som for hvilket som helst annet Europeisk land, må man stille krav til at menneskerettigheter og fundamentale friheter respekteres og overholdes. Serbia har en lang vei å gå før dette er en realitet sier Bjørn Engesland, Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

– Det er viktig at kandidatstatusen ikke oppfattes som aksept for Serbias manglende beskyttelse mot diskriminering av sårbare grupper, eller for deres utilsktrekkelige innsats når det gjelder å ta ansvar for fortidens krigsforbrytelser i regionen. Serbia må implementere sitt antidiskrimineringslovverk i sin helhet, og gi klart uttrykk for støtte til at ulike grupper tar i bruk sin ytringsfrihet. Vi så dessverre et eksempel på det motsatte da Belgrade Pride 2011 ble forbudt forrige uke.

– Vi oppfordrer serbiske myndigheter til å forbedre seg, og understreker at de europeiske statene nå bærer et særlig ansvar for å overvåke utviklingen på disse områdene i tiden som kommer. Kandidatstatusen er en mulighet til å utøve positiv innflytelse, konkluderer Engesland.