Hvordan undervise i menneskerettigheter? | Den norske Helsingforskomité

Hvordan undervise i menneskerettigheter?

Hvordan undervise i menneskerettigheter?

– Hver gang jeg begynner å jobbe med en gruppe, spør jeg om hva det betyr å lære om menneskerettigheter, hva det betyr å lære i det hele tatt, og hvordan forstår vi hva vi lærer? Menneskerettigheter former vår virkelighet, og oss som mennesker. Vi må kunne koble kunnskapen og forståelsen om men­neskerettighetene til vår egen hverdag, sier undervisningsleder i Helsingforskomiteen Enver Djuliman i et intervju FN-linken, som er FN-sambandets skolebrev.