Ingen fest uten frihet | Den norske Helsingforskomité

Ingen fest uten frihet

Ingen fest uten frihet

7. oktober tennes OL-ilden i Moskva og Putin fyller 61 år. Men ikke alle er velkomne til å feire begivenhetene. Det vil Amnesty, LLH og Helsingforskomiteen gjøre noe med. Derfor inviterer vi til bursdagsfest på Egertorget mandag 7. oktober kl. 15-16. Det er Putins bursdag, men vi inviterer gjestene.

Her er alle velkomne – særlig de som ikke ville stått på gjestelisten om det var bursdagsbarnet som sto bak invitasjonen. En slik gatefest ville neppe blitt tillatt i Russland.

For sivilsamfunnet i Russland er under et sterkt press. Nye lover som innskrenker ytrings- og organisasjonsfrihet blir vedtatt på løpende bånd. Blant disse er loven som straffer deltagelse i uregistrerte demonstrasjoner med bøter tilsvarende en årslønn, og som begrenser vanlige folks mulighet til å kunne være politisk aktive.

En annen ny lov gir myndighetene vide fullmakter til å stenge nettsider som har et "upassende innhold". En tredje lov pålegger russiske organisasjoner som mottar økonomiske bidrag fra utenlandske givere til å registrere seg som ”utenlandske agenter”.

- De nye lovene vil ramme hele det russiske sivilsamfunnet. Kravet om å registrere NGO-er som «utenlandske agenter», kan bare ha til hensikt å diskreditere de frivillige organisasjonene. De nye lovene strider mot Russlands internasjonale forpliktelser, og undergraver grunnleggende friheter, inkludert ytrings-, organisasjons- og forsamlingsfriheten, sier generalsekretær i Helsingforskomiteen Bjørn Engesland.

Vi stiller med langbord hvor «Putin» troner i midten, pluss kake og bursdagshatter til alle. Det eneste du trenger å gjøre, er å møte opp for å vise solidaritet med enkeltpersoner og organisasjoner i Russland som ikke får feire i frihet.

Disse kommer til å sitte ved Putins bord på Egertorget: Generalsekretærene John Peder Egenæs og Bjørn Engesland i henholdsvis Amnesty i Norge og Helsingforskomiteen. LLHs leder Bård Nylund. Miljøaktivister, journalister, forretningsfolk, homofile og transpersoner er andre som også blir representert i vårt alternative bursdagsselskap. Ikke for å hylle Putin, men for å uttrykke sin støtte til de Putin burde ha invitert.

Sees vi?