Russiske journalister vant mot Putin | Den norske Helsingforskomité

Journalister vant mot Putin

Journalister vant mot Putin

To russiske journalister vant mot Russland i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Russiske domstoler brøt massemedienes rett til ytringsfrihet, fastslår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Dommen gjelder Elena Milasjinas artikler for avisen Novaja Gazeta om Kursk-ulykken og i behandlingen av menneskerettighetsforkjemper og journalist Stanislav Dmitrievskij.

- Betal erstatning

- Russland må iverksette dommen både ved å betale erstatning og ved å gjennomføre endringer i politikk og lovgivning som gjør at lignende brudd på menneskerettighetene ikke skjer igjen, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Helsingforskomiteen.

Ubåt-tragedien

Elena Milasjina er en av Ruslands fremste  gravejournalister. Hun skrev om ubåtulykken i 2000, der mannskapet på 118 døde etter en eksplosjon ombord. Etterforskningen fant ingen bevis på straffbare forhold og ingen ble stilt til ansvar til tross for protester fra etterlatte. Novaja Gazeta, som dekket saken, ble dømt i russisk rett for ærekrenkelser av offiserer.

Nå har EMD altså avvist denne kjennelsen og gitt medhold til journalisten Milasjina. Retten krever at Russland gir Novaja Gazeta 3.388 Euro og Milasjina 2.170 i kompensasjon.

- Novaja Gazeta har profesjonelle og uredde journalister som avdekker løgner, korrupsjon, drap, terror og forsvinninger. Dette er noe veldig få andre russiske medier klarer eller tør å dekke, sier Engesland.

Dømt for fredsappell 

Redaktøren Stanislav Dmitrievskij ble dømt til to års betinget fengsel og fire års prøvetid for å ha publisere en appell om fredsforhandlinger fra to tsjetsjenske separatistledere i avisen Pravozasjtsjita. Han ble pålagt husarrest mens etterforskningen pågikk.

Journalister vant mot Putin
Stanislav Dmitrievskij

Etter sterk innsats av den russiske advokaten Olga Sadovskaja i menneskerettighetsdomstolen vant Dimitrievsky mot Russland. Han får 10 000 euro i erstatning for ikke-økonomisk skade og 3.615 Euro til å dekke rettsomkostningene.

- Kjennelsene er viktige fordi det internasjonale samfunnet gir klar beskjed til President Putin om at angrepene på pressefrihet og kampen for å få fram fakta ikke er akseptabelt,  sier generalsekretæren i Helsingforskomiteen.

(Bildet øverst er av Elena Milasjina. Foto: Lene Christensen/Amnesty)