Krever forsamlingsfrihet i Russland | Den norske Helsingforskomité

Krever forsamlingsfrihet i Russland

Krever forsamlingsfrihet i Russland

Norske organisasjoner samles for en solidaritetsmarkering foran Stortinget torsdag 31. mars kl. 16. Kravet er forsamlingsfrihet i Russland.
Photo: (c) Andrei Blinushov

i Moskva holdes markeringen på Pushkinskaya-plassen den 31. dag i hver måned som har 31 dager. Markeringen holdes stort sett uten at det er gitt tillatelse, eller bare en begrenset tillatelse, og deltakere blir rutinemessig arrestert.

Sist nyttårsaften arresterte politiet 68 aktivister, inkludert en av grunnleggerne av aksjonen Eduard Limonov og de kjente opposisjonelle Boris Nemtsov og Ilya Yashin. Alle måtte sitte femten dager i fengsel.

Markeringen skjer også i mange andre byer i Russland. Blant initiativtagerne er lederen for Moscow Helsinki Group, Ljudmila Aleksejeva på 82 år. Aleksejeva ble selv arrestert nyttårsaften for ett år siden, og har oppfordret nordmenn til å slutte seg til aksjonen ved å markere solidaritetsaksjoner her.

Amnesty med flere samles foran Stortinget samtidig som demonstrantene starter på Pushkinskaya-plassen i Moskva.

Aksjonen er foreløpig støttet av følgende organisasjoner: Amnesty International Norge, Bellona, Den norske Helsingforskomité, Human Rights House Foundation og Norsk PEN.

 

For mer informasjon kontakt:

Inna Sangadzhiyeva,
Den norske Helsingforskomité, tlf. 97 69 94 58

 

Patricia Kaatee,
Amnesty International Norge, tlf. 45 48 53 74

 

Ane Bonde,
Human Rights House Foundation, tlf. 997 43 907

Om Strategi 31:
Strategi 31 er en spontan og bred sivil russisk bevegelse som siden 31. juli 2009 har holdt protestmøter for å kreve forsamlingsfrihet i Russland. Hensiktene er å fremme og forsvare retten til å holde fredelige demonstrasjoner. ”31” – er referanse til artikkel 31 i den russiske grunnloven, som slår fast at alle har rett til å samles på fredelig vis for å holde demonstrasjoner og markeringer. Manglende forsamlingsfrihet har blitt et viktig symbol for krav om demokrati og respekt for menneskerettighetene i Russland