Kurderne - allierte mot IS og gode fiender | Den norske Helsingforskomité

Kurderne - allierte mot IS og "gode fiender"

Kurderne - allierte mot IS og "gode fiender"

I samarbeid med Amnesty International Norge inviterer Den norske Helsingforskomité til seminaret: Kurderne - allierte mot IS og "gode fiender". På seminaret vil den anerkjente tyrkiske sosiologen, forfatteren og tidligere politiske fangen, İsmail Beşikçi innlede om situasjonen i de kurdiske områdene i Tyrkia og i Midtøsten og om hvordan vi kan fremme en fredelig utvikling i disse områdene.

Tidspunkt: fredag 4. september 2015 kl. 13:00-15:00
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, «Nedjma», 3. etasje
Arrangører: Den norske Helsingforskomité arrangerer seminaret i samarbeid med Amnesty International Norge
Språk: Beşikçi vil snakke på tyrkisk med tolking til norsk

Situasjonen i Midtøsten er preget av blodige konflikter langs religiøse og etniske skillelinjer. Kurdiske grupper i både Tyrkia, Irak, Syria og Iran er involvert i eller skadelidende av disse konfliktene på ulike måter. Konfliktnivået i Tyrkia har steget markant den siste måneden, etter at våpenhvilen med Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) er lagt i grus. Tyrkiske myndigheter kjemper nå både mot PKK og Den islamske staten (IS).

På seminaret vil Beşikçi beskrive og analysere de pågående konfliktene. Han vil belyse IS’ mål, virkemidler og konsekvenser for kurderne. Han vil også diskutere hvordan det er mulig å arbeide for fred i regionen.

Etter hans innledning vil Amnesty og Helsingforskomiteen kommentere. Vi inviterer også til kommentarer og diskusjon med deltakerne på seminaret.

Om Ismail Beşikçi

Ismail Beşikçi (1939-) er en pioner innen tyrkisk akademia når det gjelder studier av kurdisk kultur og å forsvare kurdernes rettigheter. Han har skrevet 42 bøker om kurdernes historie, kultur og situasjon som største folkeslag uten egen stat i Midtøsten. Han sonte til sammen 17 år i fengsel i perioden 1966 til 1999 for sitt forsvar for kurdernes rett til selvbestemmelse, inkludert retten til å etablere en egen stat. Han er blitt nominert til Nobels Fredspris og har mottatt en rekke priser i Tyrkia og internasjonalt. I 1995 fikk han en ytringsfrihetspris av Den norske forfatterforening.

Beşikçi besøker Norge i perioden 29. august til 6. september 2015 (Stavanger, Bergen og Oslo). Hensikten er å gjøre sitt livsverk kjent og å skape vennskap og dialog med ulike aktører i Norge. Han har etablert en egen stiftelse for å fremme kurdernes rettigheter (http://www.ismailbesikcivakfi.org/).

Påmelding til: Nielsen@nhc.no innen 3. september.