Helsingforskomiteen krever løslatelse alle politiske fanger i Hviterussland | Den norske Helsingforskomité

Løslat alle politiske fanger!

Løslat alle politiske fanger!

Norske organisasjoner og politiske partier arrangerte 16. mars en solidaritetsmarkering foran Stortinget for å vise støtte til menneskerettighetsforkjempere og for løslatelse av politiske fanger i Hviterussland. Peter Gitmark fra Høyre, John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge og Berit Lindeman fra Helsingforskomiteen holdt appeller.

 

I forbindelse med at befolkningen den 19. desember 2010 demonstrerte i Hviterusslands hovedstad Minsk mot et stjålet valg, slo Europas siste diktator, Aleksander Lukasjenko, hardt ned på demonstrantene og skapte et helt nytt nivå på den menneskerettslige krisen i Hviterussland. Det store flertallet av demonstranter fikk korte administrative straffer og er nå løslatt. Men regimet har i tillegg siktet 38 personer og ytterligere 12 er under etterforskning etter opprørslovgivningen som kan gi straffer på opptil 15 års fengsel. Blant de siktede finner vi seks av de ti kandidatene til presidentvalget, tre journalister, partiledere, kjente ungdomsledere og personer knyttet til opposisjonsledere. De siste par ukene har fire blitt dømt til flere år i fengsel, flere rettssaker er underveis.

26 av de siktede sitter fremdeles fengslet, to er i husarrest og ni har blitt løslatt med bevegelsesrestriksjoner. Det har kommet flere vitnebeskrivelser av mishandling i fengslene. Advokaten til den fengslede presidentkandidaten Andrei Sannikov har mistet lisensen og det er generelt svært dårlig tilgang til advokathjelp og legebehandling. Slektningene til de innsatte har knapt adgang til å besøke sine.

EU, med støtte fra Norge, og USA har sterkt fordømt utviklingen og innført begrensede sanksjoner mot Hviterussiske overgripere, med trusler om utvidelse av sanksjonene. Så langt virker Lukasjenko uberørt av kritikken, og det er viktig at presset mot hans regime opprettholdes.

Hovedkravene til aksjonen er at norske myndigheter må legge ytterligere press på hviterussiske myndigheter for å sikre at

* alle politiske fanger løslates

 

* alle fengslede får tilgang på juridisk og medisinsk hjelp

 

* rettssikkerheten ivaretas for dem som stilles for retten

 

* angrepene og forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere, advokater, journalister, forfattere, studenter og opposisjonspolitikere opphører

 

Slagord og bannere under demonstrasjonen:

 

* Løslat politiske fanger – stopp tortur

 

* Solidarity16

 

* Free Belarus

 

* Stans angrepene mot journalister og ytringsfriheten (Norsk Journalistlag)

 

Det vil bli holdt appeller.

 

Bakgrunn for aksjonen

 

Lysaksjonen i Hviterussland startet den 16. oktober 2005 og dagen ble kalt Day of Solidarity with Belarus. Datoene for lysaksjonen er ikke tilfeldig valgt: 16. september 1999 forsvant tidligere vise-speaker i det hviterussiske parlamentet Viktar Gonchar og hans venn Anatoly Krasovsky. I alt har fire opposisjonelle forsvunnet i Hviterussland siden 1999, og mye tyder på at myndigheter på høyt nivå har vært involvert. Forsvinningene har blitt et tydelig symbol for det undertrykkende regimet i Hviterussland.

 

Organisasjoner som har støttet markeringen til nå er:

 

Den norske Helsingforskomité

 

Human Rights House Foundation

 

Amnesty International Norge

 

Norsk PEN

 

Den norske Forfatterforening

 

Raftostiftelsen

 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 

Natur og Ungdom

 

Europeisk Ungdom

 

Ungdom mot EU

 

KrF

 

KrFU

 

Unge Venstre

 

Venstre

 

Unge Høyre

 

Rød Ungdom

 

AUF