Listhaug må be UNE om redegjørelse | Den norske Helsingforskomité

Listhaug må be UNE om redegjørelse

Listhaug må be UNE om redegjørelse

I en kronikk publisert i Aftenposten 17.12 oppfordrer Den norske Helsingforskomité statsråd Sylvi Listhaug til å be om en redegjørelse fra UNE i forbindelse med at to russiske statsborgere som søkte asyl i Norge ble torturert og drept etter retur til hjemlandet i 2012 og 2013.

Sakene er svært alvorlige, og kan innebære at Norge har brutt sentrale menneskerettslige prinsipper i FNs Torturkonvensjon, Flyktningkonvensjon samt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Statsråd Sylvi Listhaug må undersøke sakene og vurdere hvilke konsekvenser de bør få for praksis, samt om Norge har et erstatningsansvar overfor de etterlatte.

Den norske Helsingforskomité mener at ettersom Utlendingsnemnda selv ikke ser noe problem med sine egne vedtak og praksis, må Regjeringen ved statsråd Listhaug komme på banen og be nemnda om en grundig redegjørelse. Hva gikk galt, hvorfor gikk det galt og hvordan kan vi forsøke å unngå at slikt skjer igjen? Hvis ikke slike tragedier undersøkes nøye, kan Norges internasjonale omdømme som forkjemper for menneskerettigheter svekkes.

Les kronikken i Aftpenposten