Mot til å fortelle sannheten | Den norske Helsingforskomité

Mot til å fortelle sannheten

Mot til å fortelle sannheten

Stiftelsen Fritt Ords og ZEIT-Stiftungs pressepriser for Russland og Øst-Europa i 2014 går til journalister og medier fra Russland, Ukraina, Hviterussland, Aserbajdsjan og Armenia. Tre av årets prisvinnere er nominert av Den norske Helsingforskomité. Vi gratulerer! På bildet er den ukrainske journalisten Mustafa Nayyem, en av årets prisvinnere nominert av Den norske Helsingforskomité.

Stiftelsen Fritt Ords Pressepris «Fri Presse Russland» og Gerd Bucerius’ Pressepris «Fri Presse Øst-Europa» på til sammen 80 000 euro vil bli tildelt åtte journalister og medier: Maria Eismont og Dozhd TV fra Russland; Tetiana Chornovol, Yulia Mostova og Mustafa Nayyem fra Ukraina; Aliaksandr Klaskouski fra Hviterussland; internettkanalen Objective TV fra Aserbajdsjan og nyhetssiden Epress.am fra Armenia.

ZEIT-Stiftung og Fritt Ord vil tildele prisene på 10 000 euro til hver prisvinner i Hamburg rådhus under en seremoni den 12. juni 2014. Begge stiftelsene ønsker å fremme og støtte uavhengig journalistikk i land hvor regjeringer, oligarker, lobbygrupper og økonomiske problemer utgjør en betydelig trussel mot informasjonsfriheten.

Journalister og medier i Russland, Ukraina, Hviterussland, Aserbajdsjan og Armenia må utvise en høy grad av standhaftig mot for å være i stand til å rapportere om situasjonene i sine respektive land. Under de nylige dramatiske begivenhetene i Ukraina ble journalister betraktet som fritt vilt, og noen ble hardt skadet og også drept i målrettede angrep. Journalister i regionene er viktige formidlere av proeuropeiske bevegelser og deres økende slagkraft. Juryen ønsker å oppmuntre journalister og medier til å fortsette å rapportere selvstendig og til å motstå selvsensur når de stilles overfor trusler og politivold.

Vibeke Sperling, som er Fritt Ords representant i juryen, sier at: «Russlands invasjon på Krim viser hvor nødvendig det fortsatt er å støtte uavhengige medier i det tidligere Sovjetunionen. Den skitne mediekrig hvor Moskva betegner Ukrainas nye myndigheter som fascister og nazister, viser at støtte til uavhengige stemmer i Russland og andre tidligere sovjetrepublikker aldri har vært mer nødvendig enn nå».

Ved siden av Vibeke Sperling (København/Oslo) består juryen av Falk Bomsdorf (München), Jo Groebel (Berlin), Stefanie Schiffer (Berlin), Theo Sommer (Hamburg), Michael Thumann (Hamburg) og Reinhard Veser (Frankfurt am Main).

 

Russland

Maria Eismont (1974), Moskva, skriver for magasinet The New Times og er spaltist i avisen Vedomosti. Hennes hovedfokus ligger på sosiale spørsmål: hun skriver om brudd på menneskerettighetene, om det russiske retts- og fengselsvesen og om adopsjon. Maria Eismont har blitt nominert av bevegelsen «Fanger i Russland» («Prisoners in Russia») og av Zoia Svetova.

Dozhd TV (Moskva) ble grunnlagt i 2010, og er den eneste uavhengige TV-kanalen i landet. Internett-baserte Dozhd TV viser en stor variasjon av programmer og debatter som er en motvekt til offisiell russisk propaganda. Publikum får informasjon både gjennom analytiske og kritiske så vel som humoristiske programmer. Stasjonen er stadig under press. Dozhd TV har blitt nominert av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo.

 

Ukraina

 

Journalisten og aktivisten Tetiana Chornovol (1979), Kiev, skriver for Ukrainska Pravda. Det er spesielt verdt å merke seg hennes undersøkende reportasjer om nepotisme og maktmisbruk utført av ledende medlemmer av den tidligere regjeringen. I desember 2013 ble Tetiana Chornovol brutalt angrepet og hardt skadet av uidentifiserte gjerningsmenn. På grunn av hennes nye rolle som leder for et antikorrupsjonskontor ble Tetiana Chornovol i slutten av februar 2014 medlem av Ukrainas midlertidige regjering. Juryen har nominert Tetiana Chornovol til presseprisen på grunn av hennes bidrag til undersøkende og uavhengig journalistikk.

Yulia Mostova (1968), Kiev, har vært sjefredaktør for ukeavisen Dzerkalo Tyzhnia/Zerkalo Nedeli siden 2011. Det er en uavhengig, kritisk publikasjon som bærer hennes preg. Yulia Mostovas essays om innenriks- og utenrikspolitiske emner er alltid velbegrunnede. Hun anses for å være en av de mest kunnskapsrike analytiske journalistene, og hun har blitt kåret til «årets journalist» flere ganger. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit har nominert Yulia Mostova.

Mustafa Nayyem (1981), Kiev, er journalist og aktivist. Han skriver undersøkende artikler for Ukrainska Pravda, hvor han også er blogger. Mustafa Nayyem, som ble født i Kabul, grunnla internettkanalen Hromadske.tv, som viste seg å bli en viktig nyhetskilde for det såkalte Euromaidan. Nayyems appeller på Facebook var med på å initiere de proeuropeiske demonstrasjonene på Euromaidan. Intajour – International Academy of Journalism, Hamburg, har nominert Mustafa Nayyem.

Hviterussland

Journalisten og den politiske kommentatoren Aliaksandr Klaskouski (1958), Minsk, er en av de mest respekterte uavhengige politiske journalistene i Hviterussland. Han leder nyhetsbyrået BelaPANs analytiske prosjekter. Som en skarpsindig observatør av situasjonen i Hviterussland bringer han en helt spesiell dybde inn i sine analyser. Han avstår ikke fra å kritisere politikken til landets politiske lederskap. Aliaksandr Klaskouski har blitt nominert av Den tyske ambassaden i Minsk og av Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freihet i Kiev.

 

Aserbajdsjan

Internettkanalen Objective TV (Baku) informerer publikum i Aserbajdsjan om brudd på menneskerettighetene og aktivitetene til kritiske borgere. Til forskjell fra de åtte offisielle regjeringskontrollerte stasjonene i landet rapporterer Objective TV alternativt og fritt, uten å bygge opp under personkulten omkring president Aliyev. Kanalen fokuserer på det gjennomgripende problemet korrupsjon. Objective TV har blitt nominert av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo.

 

Armenia

Nyhetssiden Epress.am (Yerevan) rapporterer jevnlig om protestkampanjer og synliggjør tvilsomme praksiser innenfor politistyrken og regjeringsadministrasjonen, spesielt i Kaukasus-regionen. Nyhetssiden fokuserer på menneskerettighetssaker, og avslører feil i politiets undersøkelser, korrupsjonssaker og maktmisbruk. Den tar også opp tilfeller av uoppklart soldatdød og tortur utført av statsansatte. Epress.am har blitt nominert av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo.

 

Kontakt: Bente Roalsvig, prosjektdirektør i Fritt Ord, +47 23 01 46 43/+47 91 61 33 40, bente.roalsvig@fritt-ord.no