Jens Stoltenberg må ta opp russisk myndighetskampanje med Medvedev | Den norske Helsingforskomité

NHC ber Jens Stoltenberg kritisere Medvedev

NHC ber Jens Stoltenberg kritisere Medvedev

I et brev til Statminister Jens Stoltenberg i dag ber Helsingforskomiteen ham om å ta opp den pågående russiske myndighetskampanjen mot det sivile samfunn når han møter Statsminister Dimitrij Medvedev i St.Petersburg 5. april. - Stoltenberg bør benytte anledningen til å kritisere den pågående myndighetskamapanjen mot russiske NGO-er direkte med Statsminister Medvedev. Politikken er klart i strid med Russlands internasjonale forpliktelser, og rammer menneskerettighetsorganisasjoner særlig sterkt, sier Helsingforskomiteens generalsekretær Bjørn Engesland i brevet. Ifølge informasjon Helsingforskomiteen har innhentet fra sine russiske partnere er så langt 121 organisasjoner i 29 russiske regioner blitt oppsøkt av myndighetene. Fem organisasjoner som Helsingforskomiteen støtter med midler fra Utenriksdepartementet er hittil blitt gjenstand for inspeksjoner. Les hele brevet under.

 

 

Statsminister Jens Stoltenberg
Statsministerens kontor,
Glacisgata 1
Postboks 8001 Dep
0030 Oslo

E-post: postmottak@smk.dep.no

 Oslo, 3. april 2013

 

 Statsminister Jens Stoltenberg,

 

Helsingforskomiteen vil i forbindelse med ditt besøk til St. Petersburg fredag 5. april 2013, hvor du vil møte med den russiske statsministeren Dimitrij Medvedjev, be deg ta opp den pågående myndighetskampanjen mot det sivile samfunn. En rekke restriktive lover ble vedtatt i 2012 som undergraver grunnleggende friheter, inkludert ytrings-, organisasjons- og forsamlingsfriheten. Lovene blir nå fulgt opp med et stort antall av inspeksjoner av ikke-statlige organisasjoner for å avdekke brudd.

Helsingforskomiteen vil be deg om å kritisere denne politikken, som er klart i strid med Russlands internasjonale forpliktelser. Ved å møte representanter fra det sivile samfunn kan du sende et sterkt signal om støtte fra norsk side.

Innstramningene har blitt møtt med sterke reaksjoner fra blant annet EU. Catherine Ashton, EUs høye representant, uttalte 26. mars at «The ongoing raids, taken together with the recent package of legislation that curtails the civil freedoms of Russian population, an upsurge in prosecution of civil society activists, the Bolotnaya and other political trials, as well as lack of action in some prominent cases of human rights abuses, constitute a trend that is deeply troubling».

Hovedmålet med inspeksjonene er å ramme organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra utlandet. Slike organisasjoner er etter en lov vedtatt i 2012 forpliktet til å registrere seg som «utenlandske agenter» hvis de er engasjert i «politiske aktiviteter». Det russiske justisdepartementet innrømmet i forrige uke at de er ute etter å avdekke slike “agenter”.

Ifølge informasjon Helsingforskomiteen har innhentet fra sine russiske partnere er så langt 121 organisasjoner i 29 russiske regioner blitt oppsøkt av myndighetene. Fem organisasjoner som Helsingforskomiteen støtter med midler fra Utenriksdepartementet er hittil blitt gjenstand for inspeksjoner.

I St. Petersburg er hittil 24 organisasjoner inspisert, inkludert Memorials kontor, Citizen Watch, Bellona, LGBT- organisasjoner og Soldatmødrene.

Selv om russiske organisasjoner hittil ikke er blitt dømt for brudd på de nye lovene, er de under et meget sterkt press. Vi frykter at de nye tiltakene på sikt kan føre til at de blir nødt til å skjære ned på sine aktiviteter, drastisk endre dem eller til og med avvikle sin virksomhet.

Norge spilte en meget positiv rolle i FNs menneskerettighetsråd ved å introdusere et resolusjonsforslag som ble vedtatt 21. mars i år som slår fast at «no law should criminalise or de-legitimise activities in defence of human rights on account of the origin of funding.» Resolusjonen er i seg selv en sterk støtte til menneskerettighetsforsvarere. Men slik utviklingen er nå i Russland er det behov for at myndigheter i europeiske land på høyeste nivå protesterer.

Den kjente russiske menneskerettighetsaktivisten Svetlana Gannushkina understreker betydningen av et norsk engasjement:

«Norge bør vise interesse for hva som skjer i Russland nå, og hvorvidt det finnes et lovlig grunnlag for inspeksjonene av organisasjonene fra påtalemyndighetenes side. Norge bør understreke at det som skjer i Russland ikke er et indre anliggende. Det sivile samfunnet og menneskerettigheter har ikke landegrenser. Alle land i Europa må følge Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.»

 

Vennlig hilsen,

                                                

Bjørn Engesland                                                                    Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Generalsekretær                                                                   Assisterende generalsekretær