NHC ber Utenriksminister Eide engasjere seg for russiske NGOer | Den norske Helsingforskomité

NHC ber Utenriksminister Eide engasjere seg for russiske NGOer

NHC ber Utenriksminister Eide engasjere seg for russiske NGOer

I et brev til utenriksminsiter Espen Barth Eide i dag ber vi ham offentlig å gi uttrykk for at russiske myndigheter må stoppe den pågående kampanjen mot det sivile samfunn. - Organisasjoner som fremmer menneskerettigheter har rett til å kunne operere fritt, selv om de får økonomisk støtte fra utlandet, sier Helsingforskomiteens generalsekretær Bjørn Engesland. - Vi har også bedt Eide ta initiativ til at europeiske toppledere kritiserer myndighetenes kampanje mot det sivile samfunnet i klare ordelag.

Innstramningene i forhold til det sivile samfunnet i Russland nå har nådd et nytt nivå. En rekke lovbestemmelser er vedtatt som gjør arbeidet til russiske organisasjoner vanskeligere. Særlig utsatt er organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra utlandet. Myndighetsrepresentanter rykker nå ut i stort antall for å kontrollere om organisasjonene driver i samsvar med de nye bestemmelsene.

En rekke av våre russiske partnerorganisasjoner er gjenstand for slike inspeksjoner. Vi frykter at de nye tiltakene fra myndighetenes side på sikt kan føre til at de blir nødt til å skjære ned på sine aktiviteter, drastisk endre dem eller til og med avvikle sin virksomhet. Ikke minst er vi bekymret for situasjonen til Memorial.

Selv om inspeksjonene dreier seg om en rekke lovbestemmelser, er det klart at et hovedmål fra myndighetenes side er å ramme organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra utlandet. Norge spilte en meget positiv rolle i FNs menneskerettighetsråd ved å introdusere et resolusjonsforslag som ble vedtatt i går som slår fast at «no law should criminalise or de-legitimise activities in defence of human rights on account of the origin of funding.»

Resolusjonen er i seg selv en sterk støtte til menneskerettighetsforsvarere. Men slik utviklingen er nå i Russland er det behov for at europeiske myndigheter på høyeste nivå protesterer.

Helsingforskomiteen har nær kontakt med en rekke russiske organisasjoner som uttrykker behov for en sterk europeisk holdning til det som nå skjer i Russland. Den kjente menneskerettighetsaktivisten Svetlana Gannushkina understreker betydningen av et norsk engasjement:

- Norge bør vise interesse for hva som skjer i Russland nå, og hvorvidt det finnes et lovlig grunnlag for inspeksjonene av organisasjonene fra påtalemyndighetenes side, sier den Nobelprisnominerte Gannusjkina. - Norge bør understreke at det som skjer i Russland ikke er et indre anliggende. Det sivile samfunnet og menneskerettigheter har ikke landegrenser. Alle land i Europa må følge Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. 
Les hele brevet her.

Et tilsvarende brev er sendt til generalskretæren i Europarådet, Torbjørn Jagland.