NHC ber statsministeren ta opp LHBTI-rettigheter i Ukraina | Den norske Helsingforskomité

NHC ber statsministeren ta opp ukrainske LHBTI-rettigheter

NHC ber statsministeren ta opp ukrainske LHBTI-rettigheter

Den norske Helsingforskomité oppfordrer statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Espen Barth Eide til å ta opp menneskerettighetssituasjonen med Ukrainas statsminister Mykola Azarov, som er på statsbesøk i Norge torsdag og fredag.

I et brev til statsministeren fremheves Helsingforskomiteens bekymring over Ukrainas ivaretakelse av lesbiske, homofile, bifile, trans-og intersex-personer’s rettigheter.

2. oktober 2012 stemte det ukrainske parlamentet for lovforslag #8711; en lov som forbyr såkalt «homoseksuell propaganda». En siste votering gjenstår. All positiv omtale av homofili vil bli forbudt med en strafferamme på to til fem års fengsel. Dette vil i praksis gjøre det umulig å distribuere informasjon om LHBTI eller å arrangere møter og arrangementer med LHBTI-relaterte formål.

En rekke norske og utenlandske menneskerettsorganisasjoner har i en felles uttalelse om lovforslag #8711 påpekt at loven både strider mot den europeiske menneskerettskonvensjonen som garanterer ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet, og mot den ukrainske grunnloven som skal garantere for de samme rettighetene.

Andre forhold Helsingforskomiteen tar opp i brevet er behandlingen av tidligere statsminister Julia Timosjenko og hennes nære medarbeidere, samt bekymring i forhold til domstolenes uavhengighet.

 

For brevet til statsministeren klikk her

For fellesuttalelse fra norske og utenlandske organisasjoner klikk her

19.12.2012: Les svarbrev fra Statsministerens kontor her