Gjentar kravet om menneskerettighetskommisjon | Den norske Helsingforskomité

NHC gjentar kravet om menneskerettighetskommisjon

NHC gjentar kravet om menneskerettighetskommisjon

I et brev til Utenriksminister Jonas Gahr Støre, uttrykker Helsingforskomiteen sammen men en rekke norske organisasjoner bekymring for prosessen rundt reetableringen av Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter i Norge.

- Dette skal være en institusjon som skal tjene hele samfunnet og være en pådriver for menneskerettighetene i Norge. Da må prosessen rundt reetableringen være mye mer åpen for ulike samfunnsaktører enn den har vært hittil. Vi etterlyser også visjoner og framdrift fra Regjeringens side i denne saken, sier Generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomité. Les hele brevet her.