NHC gratulerer Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman med Nobels fredspris 2011 | Den norske Helsingforskomité

NHC gratulerer Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman med Nobels fredspris 2011

NHC gratulerer Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman med Nobels fredspris 2011

Tildelingen av Nobels fredspris til demokrati- og kvinnerettighetsforkjemperne Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman fremhever kvinners viktige bidrag til løsning av konflikt.

- Prisen understreker hvor viktig fokus på demokratiske prosesser er som grunnlag for forsoning og fredsskapende arbeid, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. – De tre kvinnene har svart konkret på FNs resolusjon 1325 om kvinner fred og sikkerhet, og har med sin kamp for kvinners rettigheter og fredsarbeid blitt til forbilder for kvinner i hele verden. Ellen Johnson Sirleaf har også spilt en viktig rolle i utformingen av resolusjonen, og fått spørsmålet opp på den internasjonale agendaen.

FNs resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet har som overordnet mål å øke kvinners deltakelse og innflytelse i arbeidet med å forebygge, håndtere og løse konflikter. Resolusjonen skal også bidra til å ivareta kvinners menneskerettigheter under flukt, i krig og konflikt og integrere kjønnsperspektivet i fredsbyggende arbeid. Bekjempelsen av seksuell vold som virkemiddel i krig står her sentralt.

De tre kvinnene har vist at selv under særdeles vanskelige og farlige forhold er det mulig å gå foran og bidra til store og viktige endringer. Kvinner i konfliktområder er ikke bare utsatte offer, men også særdeles viktige bidragsytere til løsning av konflikt.

Gjennom Helsingforskomiteens arbeid har vi lenge sett at kvinner er blant de sterkeste, dyktigste og mest prinsipielle forkjempere for demokrati, ytringsfrihet og forsoning. De tre prisvinnerne føyer seg på sterkt vis inn i denne tradisjonen.

Photo: A. Cruz/ABr. Creative Commons License Attr. 2.5 Brazil