NRK dømt av PFU | Den norske Helsingforskomité

NRK brøt god presseskikk

NRK brøt god presseskikk

Pressens faglige utvalg ga på gårsdagens møte Den norske Helsingforskomité medhold i sin klage på dokumentaren "Byen som kunne ofres", som ble vist på NRK i april i år.

PFU slår fast at dokumentaren overser eller utelater basale kjensgjerninger som hører med i enhver fortelling om krigen i Bosnia. Særlig finner utvalget det presseetisk uakseptabelt at programmet ikke nevner dommene ved krigsforbryterdomstolene i Haag, ICJ og ICTY. Rettsprosessene har, etter gjennomgang av et omfattende bevismateriale, slått fast at det eksisterte en plan om å rense landet for ikke-serbere, en plan som, som ifølge domstolene kulminerte med massakrene i Srebrenica, et av de kanskje best dokumentere folkemord i historien, med mer enn 8000 drepte. Flere kontroversielle kilder står fram i programmet uten at deres påstander veies opp mot konklusjoner fra rettsprosessene som disse kildene i praksis argumenterer imot. Utvalget viser her til pkt. 3.2 i Vær Varsom-plakaten, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.»

På dette punkt mener utvalgets flertall at NRK har brutt god presseskikk.

Les hele saksfremstillingen til PFU her

Les hele uttalelsen fra PFU her

Les klagen og andre relevante dokumenter her