Norge må svare for seg i FNs torturkomité | Den norske Helsingforskomité

Norge må svare for seg i FNs torturkomité

Norge må svare for seg i FNs torturkomité

(Genève og Oslo, 30.10.2012) Langvarig opphold i politiarrest, isolasjon i fengsler, behandling og diagnostisering av torturskader, utlendingsinternatet på Trandum, vold mot kvinner og tvang i psykiatrien er sentrale utfordringer for Norge for fullt ut å oppfylle forpliktelsene etter torturkonvensjonen, sa Helsingforskomiteens Ole B. Lilleås til FNs torturkomité i dag.

Innlegget ble holdt på vegne av flere organisasjoner og er basert på en felles rapport som organisasjonene har sendt til komiteen. Organisasjonene holdt innlegg og besvarte komiteens spørsmål i et lukket møte.

FNs torturkomité diskuterer denne uken hva Norge bør gjøre for å oppfylle torturkonvensjonen best mulig og en stor delegasjon fra ulike departement er til stede i Genève for å gi svar på komiteens spørsmål.

Kontakt: Seniorrådgiver Ole B Lilleås mob. 41506236, lilleas@nhc.no

 

Lenker:

TV-overføring av Norges svar til FNs Torturkomité

Rapport fra NGO-forum for menneskerettigheter

Norske myndigheters egen rapport

Mer informasjon om FNs torturkomité