Norge og EU-land må kritisere valgjuks og arrestasjoner av demonstranter i Russland | Den norske Helsingforskomité

Norge og EU-land må kritisere valgjuks og arrestasjoner av demonstranter i Russland

Norge og EU-land må kritisere valgjuks og arrestasjoner av demonstranter i Russland

- Russiske myndigheter må akseptere fredelige demonstrasjoner mot måten Duma-valget ble gjennomført på, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. - Norge og EU-land må ta avstand fra arrestasjonene og oppfordre russiske myndigheter til å etterforske brudd på valglovgivningen og respektere ytrings- og forsamlingsfriheten, fortsetter Engesland.

Siden søndag 4. desember har tusener demonstrert mot juks under Duma-valget, som ble holdt den samme dagen. Bare i Moskva, er det rapportert om at om lag 500 demonstranter er blitt arrestert av politiet. Også i St Petersburg, den nest største byen i Russland, har hundrevis av demonstranter blitt arrestert.

Både russiske ikke-statlige organisasjoner som overvåket valget og OSSEs valgobservatører har dokumentert omfattende brudd som at stemmesedler ble lagt til i valgurnene, at personer stemte flere ganger, at valglistene ble manipulert og andre uregelmessigheter både under avholdelsen av valget og under stemmetellingen. I tillegg anførte observatørene at mediedekningen var til fordel for Putin’s parti Forente Russland, at administrative ressurser ble misbrukt og at opposisjonspartier ble nektet registrering.

- Velkjente opposisjonsaktivister ble til og med arrestert på vei til demonstrasjonene, før de tok del i protestene, understreker Engesland. Dette illustrerer at arrestasjonene var ment å hindre demonstrasjoner. De ble ikke iverksatt av sikkerhetshensyn.

Ruslands president Dmitrij Medvedev har avvist internasjonal kritikk av valget som innblanding i Russlands indre anliggender. - Det stemmer ikke. Brudd på internasjonale menneskerettigheter og standarder for frie og rettferdige valg er legitime internasjonale anliggender, konkluderer Engesland. - Norge og EU land må uttrykke offentlig at de forventer at russiske myndigheter etterlever internasjonale regler som sikrer demokrati og respekt for menneskerettighetene. De må be russiske myndigheter om å tillate demonstrasjoner, slippe arresterte demonstranter fri og etterforske valgjuks.