Norge under lupen i Menneskerettighetsrådet | Den norske Helsingforskomité

Norge under lupen i Menneskerettighetsrådet

Norge under lupen i Menneskerettighetsrådet

28. april 2014 skal Norge for andre gang høres i FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Sist gang i 2009 fikk Norge flere kritiske merknader, og denne gangen er det Utenriksminister Børge Brende som eksamineres om menneskerettighetene i Norge. I samarbeid med FN-sambandet har vi liveoverføring fra Geneve og panel med kommentarer i FN-sambandets lokaler i Storgata 33. klokken 8:30. Photo: Jean-Marc Ferré, UN.

Gjennom Universal Periodic Review i FNs menneskerettighetsråd gis alle medlemsstater anledning til å spørre Norge om situasjonen for menneskerettighetene i landet og også gi anbefalinger om hvordan Norge kan bedre kårene for menneskerettighetene.

Klikk her for liveoverføring

Vi sender UPR-gjennomgangen på storskjerm og vi får kommentarer underveis fra Bjørn Engesland (Helsingforskomiteen), Kristin Høgdahl (Nasjonal institusjon for menneskerettigheter) og Irene Dotterud (Redd Barna).

  • Frokost fra kl 0830.
  • Panelet kommenterer fra kl 0845.
  • UPR-sesjonen og overføringen begynner kl 0900.
  • Panelet kommenterer igjen mot slutten av sesjonen

 

Hva er Universal Periodic Review?

Alle FNs medlemsland skal jevnlig høres om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser. I forbindelse med opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd ble det besluttet at alle FNs medlemsland jevnlig skal høres om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser.

Ordningen har fått navnet Universal Periodic Review (UPR) og var en av de viktigste nyskapningene ved opprettelsen av Menneskerettighetsrådet. UPR-prosessen tar utgangspunkt i at det enkelte land utarbeider en rapport om gjennomføringen av menneskerettighetene nasjonalt.

I tillegg til den nasjonale rapporten fremlegges en rapport som sammenfatter offisielle, relevante FN-dokumenter og en rapport med informasjon og anbefalinger fra sivilsamfunnet.

Etter at rapportene er fremlagt, stiller alle land til en høring i Menneskerettighetsrådet der de nasjonale rapportene presenteres. Her stiller FNs medlemsland spørsmål og har anledning til å komme med anbefalinger til det enkelte land.

Hvert land må svare for seg hvert fjerde år.

Dokumentene for Norges gjennomgang finner du på kontoret for høykommissæren for menneskerettigheter sine nettsider