Nyttårsønsker til regjeringen | Den norske Helsingforskomité

Nyttårsønsker til regjeringen

Nyttårsønsker til regjeringen

Her er Helsingforskomiteens tre nyttårsønsker til Erna Solberg: Beskytt aktivister, styrk rettighetene til flyktninger og lag en plan for menneskerettigheter i Norge.

Første nyttårsønske til regjeringen er å beskytte aktivister og varslere som sier ifra om urett og korrupsjon i sine hjemland.

- Følg opp FN-resolusjonen om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere. Regjeringen må holde trykket opp for å få statene til å følge forpliktelsene de har sagt ja til.  Det oppfordrer Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen.

Enstemmig forpliktelse

Norge bidro til den enstemmige  FN-resolusjonen, som understreker at menneskerettighetsforkjempere er en viktig ressurs som myndigheter bør samarbeide med – ikke plage, stigmatisere eller sette i fengsel.

Faren er at autoritære stater vil ignorere resolusjonen slik at myndighetspersoner som begår overgrep mot varslere og menneskerettighetsforsvarere slipper unna.

-  Innfør en ordning med visanekt og frysing av eiendeler til personer som begår grove brudd på menneskerettighetene uten å bli straffet for det i sine hjemland, sier Ekeløve-Slydal.

Slike sanksjoner er blitt innført i USA, Canada, Storbritannia, Estland og Litauen.

Nyttårsønsker til regjeringen
- Helsingforskomiteens tre nyttårsønsker til regjeringen vil styrke Norges innsats for menneskerettigheter både Norge og internasjonalt, sier Gunnar Ekeløve-Slydal. Foto: Trond Isaksen/NHC

Andre nyttårsønske til regjeringen er å gjøre mer for over 65 millioner mennesker drevet på flukt på grunn av krig, konflikter og forfølgelse.

Norge har strammet inn lovgivning og praksis når et gjelder retten til å søke asyl og risikerer å sendes tilbake til land der de utsettes for fare.

En menneskerett

- Det er en menneskerettighet å kunne søke om beskyttelse mot forfølgelse og ikke å bli sendt tilbake til et land eller område hvor du risikerer tortur, dødsstraff eller forfølgelse. Norge må styrke rettighetene til mennesker på flukt, sier Ekeløve-Slydal.

Han oppfordrer regjeringen til å følge anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger samt flyktning- og menneskerettighetskonvensjonene.

Tredje nyttårsønske til regjeringen er å skjerpe innsatsen for menneskerettigheter i Norge. 

På noen områder har Norge blitt kritisert gjennom lang tid for ikke fullt ut å følge menneskerettighetene. Kritikken har blant annet pekt på for mye bruk av isolasjon i varetektsfengsler, at personer blir sittende for lenge i politiarrest, at det er for dårlig helsetilbud til psykisk syke i fengsler og uheldig tvangsbruk i psykisk helsevern.

- Lag en plan!

- Norge bør utarbeide en handlingsplan for å styrke menneskerettighetene på hjemmebane. Den bør være basert på en samlet vurdering av hvordan lover og praksis på ulike områder samsvarer med de krav grunnloven og internasjonale menneskerettigheter stiller, oppfordrer Ekeløve-Slydal.

Han legger til at regjeringen også må øke den økonomiske støtte til menneskerettighetsarbeid, som har blitt kuttet de siste årene.

- Helsingforskomiteens tre nyttårsønsker til regjeringen vil styrke Norges innsats for menneskerettigheter både Norge og internasjonalt, sier Gunnar Ekeløve-Slydal.

Partiene fikk fra terningkast to til fem på innsats for menneskerettigheter.

(Bilde av statsminister Erna Solberg: Fra FNs generalforsamling 2017. Foto: UN Photo/Evan Schneider)