Oppretter krisefond | Den norske Helsingforskomité

Oppretter krisefond

Oppretter krisefond

Et nytt krisefond skal gi akutt hjelp til menneskerettsforsvarere som er i fare.

Den norske Helsingforskomités Krisefond vil gjøre det lettere å hjelpe menneskerettighetsforsvarere som trenger akutt hjelp.

Det kan være i situasjoner med overhengende fare for arrest, medisinsk hjelp etter skader, advokathjelp eller å sende observatører for å kunne dokumentere overgrep.  

Hensikten er å styrke fleksibiliteten til å reagere raskt når kriser oppstår. Det nye fondet lanseres med bidrag fra norsk næringsliv, blant annet fra advokatfirma Wikborg Rein.

- Etter en tid med positiv utvikling da mange av våre helter blant menneskerettighetsforkjemperne på 70,80 -og 90-tallet kom inn i ledende posisjoner i den tidligere Østblokken, som Vaclav Havel som ble president i Tsjekkoslovakia, er vi nå tilbake i tider som minner mye om der vi startet.  Livet er bekymringsfullt for mange av våre modige samarbeidspartnere i Det tidligere Sovjetunionen og Øst–Europa

Det sa styreleder Ragnhild Astrup Tschudi (bilde) da hun lanserte krisefondet på Helsingforskomiteens 40 års markering torsdag 23. November.

Helsingforskomiteen inviterer norsk næringsliv til å bidra for å gjøre krisefondet til et effektivt virkemiddel i kampen mot urett.