Overvåker brudd i fengsler | Den norske Helsingforskomité

Overvåker brudd i fengsler

Overvåker brudd i fengsler

Fengselsobservatør Anastasia Garina ble nektet å snakke med spionsiktede Frode Berg da hun besøkte han i Moskva. Hun beskriver norske fengsler som “en helt annen verden”.

Anastasia Garina er jurist og medlem av Moskva overvåkingskommisjon som består av representanter fra frivillig sektor som har mandat til å besøke lukkede institusjoner i Russland for å sikre rettssikkerheten til de innsatte.

Rett før hun kom til Oslo besøkte hun spionsiktede Frode Berg som sitter i fengsl i Moskva. Garina ble imidlertid nektet å snakke med Berg, noe hun skal ha rett på ifølge mandatet sitt.

– Vi spør vanligvis enkle spørsmål, som om de innsatte har tilgang på mat og medisiner, men jeg fikk beskjed om at jeg ikke fikk snakke med Berg.

– En annen verden

Hun er en av Helsingfoskomiteens 10 russiske kollegaer, deriblant journalister, menneskerettighetsaktivister og advokater som jobber spesielt med å overvåke og rapportere om situasjonen i russisk varetekt og fengsler.

– Vi har et helt annet system og de som jobber i russiske fengsler har en helt annen forståelse av hva som er viktig og ikke. Sikkerhet er i russiske fengsler viktigere enn alt, til og med menneskerettigheter, sier Anastasia Garina, leder for Committee Against Torture i Moskva,

Denne uken er fengselsobservatørene på studiebesøk i Oslo blant annet for å besøke Oslo og Ravneberget fengsel, samt møte Kriminalomsorgen.

Overvåker brudd i fengsler
Kristin Saunes Franklin i Kriminalomsorgen, fengselsobservatør Anastasia Garina og Lene Wetteland i Helsingforskomiteen.

– Det er en annen verden, sier Garina etter å ha besøkt fengslene

– Noen av de tingene vi så hadde vært helt umulig i Russland. Vi så for eksempel en smørkniv! De som arbeider i norske fengsler har også en helt annen forståelse av jobben deres og hvordan de behandler de innsatte.  

Overvåker menneskerettighetsovergrep

– Menneskerettighetsovergrep i lukkede institusjoner er et område vi prioriterer høyt i Helsingforskomiteen, og vi ser at det sivile samfunnet i Russland blir styrket av slike nettverksmøter, sier Lene Wetteland, seniorrådgiver og leder for Russlandsavdelingen i Helsingforskomiteen.

I det siste har det kommet et titalls lovendringer som utvider makten til sikkerhetsstrukturer i Russland. Det gjelder særlig arrestasjoner av regimekritikere.

– Vi er bekymret over den økte politiske makten i russiske sikkerhetsstrukturer. Dette ser vi får konsekvenser som forverring av rettsikkerhet, personvern og menneskerettigheter generelt i Russland, sier Wetteland.

De siste årene har antallet som er dømt for forræderi i Russland økt: fra en person i 2010, til 16 i 2016. Samtidig opplever organisasjoner, universiteter og enkeltindivider som samarbeider med utenlandske aktører økt mistenkeliggjøring fra russiske myndigheter. Dette kommer i tillegg til lovendringene fra 2012 og 2014 som allerede har rammet sivilsamfunnsaktører og menneskerettighetsorganisasjoner som samarbeider med organisasjoner fra andre land.

– I en ellers utfordrende tid er det viktig for oss å styrke samarbeidet mellom advokater, menneskerettighetsaktivister og journalister i Russland og å bygge relasjoner mellom disse og norske aktører, sier Wetteland.