President Janukovitsj har hovedansvaret for å få konflikten inn på et fredelig spor igjen | Den norske Helsingforskomité

President Janukovitsj har hovedansvaret for å få konflikten inn på et fredelig spor

President Janukovitsj har hovedansvaret for å få konflikten inn på et fredelig spor

President Viktor Janukovitsj sitter med nøkkelen og ansvaret for å få slutt på volden og å få til en politisk prosess, sier generalsekretær Bjørn Engesland om den svært dramatiske situasjonen. I tillegg til den omfattende volden i Kiev, har protester og uro også spredt seg til en rekke andre byer.

President Janukovitsj må gå i reelle forhandlinger med opposisjonen, slik at voldsspiralen vi nå er vitne til stanses. – Voldsbruken de siste dagene fra politiets side har vært helt uakseptabel. Det dreier seg om omfattende brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det må etterforskes av Europarådet eller FN, sier Engesland. Myndighetene er uansett situasjon forpliktet til å overholde noen grunnleggende menneskerettigheter, blant annet og unngå overdreven voldsbruk og å respektere forbudet mot tortur.

I dag meldes det om minst 25 drepte i Kiev. Våpenhvilen som President Janukovitsj og opposisjonen ble enig om i går er dermed brutt. – Under dagens utenriksministermøte bør EU vedta målrettede sanksjoner mot de som er ansvarlig for volden, og også mot oligarker som støtter Janukovitsj. Slike sanksjoner bør Norge støtte og raskt slutte seg til.

Den eneste veien ut av krisen i Ukraina er å få konflikten inn i et politisk spor igjen. Det blir stadig vanskeligere på grunn av voldsbruken og et økende antall drepte. Det fører til at tilliten mellom partene stadig minker, og mulighetene for å få til dialog og forhandlinger blir mindre. – For å få konflikten inn i et politisk spor må det reelle forhandlinger til mellom opposisjonen og Janukovitsj, politiets voldsbruk må stanse og det må settes en dato for nye valg. For å lykkes må det internasjonale samfunnet være tydelig tilstede for å legge press på partene, overvåke at avtaler blir overholdt og at menneskerettighetene blir respektert.

– I den kritiske situasjonen vi nå er vitne til er det også behov for humanitær hjelp. Det bør Norge bidra med, understreker Engesland. Blant annet trenger skadede demonstranter legehjelp fordi de ikke tør legge seg inn på ukrainske sykehus av frykt for å bli angrepet der.

– I tillegg er det viktig at Norge sammen med andre land øker støtten til de demokratiske kreftene i Ukraina. Både den demokratiske opposisjonen og det sivile samfunn har stort behov for økonomisk støtte. De er i den nåværende situasjonen på vikende front. Venter vi for lenge med å støtte disse kreftene risikerer man at radikale krefter tar for mye over.