Riktig av Utenrikskomiteen å ikke la seg presse | Den norske Helsingforskomité

Riktig av Utenrikskomiteen å avlyse reisen

Riktig av Utenrikskomiteen å avlyse reisen

Utenrikskomiteens reise til Russland er i dag utsatt på ubestemt tid etter at Russiske myndigheter har nektet å utstede visum til Venstres leder Trine Skei Grande og stortingsrepresentant for SV Bård Vegar Solhjell. – Utenrikskomiteen har tatt en riktig beslutning ved å avlyse reisen også for de av komitémedlemmene som fikk visum til reisen i morgen, sier Helsingforskomiteens generalsekretær Bjørn Engesland, som selv er erklært persona non grata i Russland. Norske politikere bør ikke la seg presse av Putins regime.

Samtidig som vi støtter den avgjørelsen Utenrikskomiteen har gjort, beklager vi at det ikke blir noe av reisen i denne omgang. – Det er viktig å ha dialog med Russland, ikke minst fordi det nettopp er slik at det er mye vi er uenige om. Russland har store utfordringer på menneskerettighetsfeltet, og direkte møter gir anledning til å overbringe kritikk, men også å ha konstruktiv dialog om de utfordringene som finnes.

Mye tyder på at Russland øker presset mot Norge og andre europeiske land for å få opphevet sanksjonene. Ifølge Utenriksdepartementet, oppgir russerne at de to politikerne ble nektet visum fordi Norge er tilsluttet EUs sanksjoner mot Russland.  Sanksjonene mot Russland er innført som følge av Russlands folkerettsstridige anneksjon av Krim og rolle i den blodige konflikten i Øst-Ukraina. Så lenge Russland ikke retter seg etter de krav som EU har stilt, bør sanksjonene opprettholdes.