| Den norske Helsingforskomité

SVT felt i Granskningsnemden

SVT felt i Granskningsnemden

I forbindelse med at Sveriges television (SVT) i august 2011 sendte dokumentaren "Byen som kunne ofres", ble SVT 2. april felt i Granskningsnemden, Sveriges ekvivalent til PFU.

I uttalelsen fra Granskningsnemden står det at SVT og SR (Sveriges Radio) blir felt for upartiskhet, og at fraværet av debatt eller problematisering i forbindelse med visningen av den kontroversielle dokumentaren strider mot kravet til upartiskhet.

Visningen av "Byen som kunne ofres" førte, som i Norge, til omfattende diskusjoner i pressen, og til massiv kritikk av Sveriges televison for å vise en dokumentar om folkemordet i Srebrenica som både er full av feil og som ser bort i fra hovedfunnene til Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia. Det kom inn hele 46 klager på programmet til Granskningsnemden, blant annet fra  Bosniska akademiker i Sverige, SDBiH Diasporapartiet og Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund.

Les hele beslutningen fra Granskningsnemden her

Les pressemelding fra Myndigheten for radio og tv her

"Byen som kunne ofres" ble høsten 2011 også felt i Pressens faglige utvalg etter klage fra Den norske Helsingforskomité.

Les alle relevante dokumenter i sakens anledning her.